Felhívás a 2019/2020 tanévben induló doktori képzésben való részvételre

 

 

PhD témajavaslatok listája

 

A pályázati felhívásban meghirdetett doktori képzésre történő jelentkezés határideje 2019. május 31. (péntek) 12:00 óra.

  • A jelentkezési laphoz csatolni kell az alábbiakat: 
  • Szakmai önéletrajz    
  • Hagyományos képzés esetén: egyetemi oklevél, valamint a leckekönyv másolata (amennyiben nem BME-s a jelentkező)  
  • Kétszintű képzés esetén: BSc és MSc oklevél, valamint az indexmásolat(ok) (amennyiben valamelyik oklevelet nem a BME-n szerezte a jelentkező)
  • Záróvizsgával még nem rendelkező, utolsó éves hallgató sikeres felvételi vizsga esetén feltételes felvételt nyer  a záróvizsgát igazoló okmány bemutatásáig (ennek határideje 2019. július 31).
  • Nyelvtudást igazoló bizonyítvány
  • Szakmai publikációk jegyzéke
  • Rövid kutatási terv
  • A választott témakörben a szakterület két elismert képviselőjének írásos ajánlása (magyar, angol)
  • Felvételi eljárási díj (8000,-Ft) befizetésének igazolása*

A felvételi meghallgatások időpontjai: 2019. június 7 (péntek) és június 12 (szerda). A jelentkezők a felvételiről email-ben kapnak értesítést. A felvételi bizottság a meghallgatáson mutatott felkészültséget, a korábbi tanulmányi eredményeket, a nyelvismeretet, valamint a korábbi szakmai-tudományos tevékenységet értékeli. További információk: Vida Mária, TTK Dékáni Hivatal, Tel: 463 1919.

 

*Az eljárási díj befizethető átutalással a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő közleménnyel: 14519-331, kód: 803, a pályázó neve