Active students

Név Starting year Supervisor Title Report
Asztalos Örs 2016 Pokol Gergő Fúziós berendezéseken végzett nyalábemissziós mérések tervezése és interpretációja szimulációk segítségével report
Balassa Gábor 2017 Wolf György Transzport modell fejlesztése relativisztikus nehézion reakciók vizsgálatára report
Batki Bálint 2016 Panka István Gyorsneutron-spektrummal rendelkező 4. generációs reaktorok dinamikai viselkedésének vizsgálata report
Böröczki Zoltán István 2017 Szieberth Máté DEMONSTRÁCIÓS ÉS KÍSÉRLETI ÓLOMHŰTÉSŰ GYORSREAKTOROK REAKTORFIZIKAI VIZSGÁLATA report
Boros Csanád Örs 2016 Koppa Pál Mikro- és nanostruktúrák komplex fizikai tulajdonságainak modellezése és kísérleti vizsgálata report
Buzás Attila 2017 Bencze Attila L-H átmenetek vizsgálata fúziós plazmákban report
Csóré András 2016 Gali Ádám Paramágneses ponthibák vizsgálata szilícium-karbidban atomi szintű számítógépes szimulációval report
Csősz Gábor 2018 Simon Ferenc Spin- and charge-dynamics in complex materials report
Elalaily Tosson 2017 Csonka Szabolcs
Erdős Boglárka 2018 Hirn Attila Contaminations and selectivity of silicon detector charged particle detectors for space weather and space dosimetry measurements report
Farkas Dániel Gergely 2016 Bordács Sándor Multiferro- és metaanyagok kutatása fotonikai és optikai-bioszenzor alkalmazásokhoz report
Gresits Iván György 2016 Thúróczy György Szuperparamágneses vas oxid nanorészecskék (SPION) és mágneses folyadékok klinikai alkalmazása report
Hódsági Kristóf 2018 Kormos Márton Non-equilibrium dynamics in low dimensional quantum systems report
Jakab Dorottya 2017 Pázmándi Tamás A sugárvédelmi környezetellenőrzés során alkalmazott módszerek fejlesztése, telephelyi és országos rendszerek optimalizálása report
Klausz Milán 2016 Zagyvai Péter Spallációs neutronforrásból származó neutronnyaláb árnyékolásának sugárvédelmi tervezése
Kollarics Sándor 2018 Simon Ferenc Magneto-optical spectroscopy on qubit candidate solid state systems report
Kovács-Krausz Zoltán 2016 Csonka Szabolcs Kétdimenziós heterostruktúrákból felépülő nanoáramkörök vizsgálata report
Lévay Sára 2017 Török János Önszerveződő folyamatok szemcsés anyagokban report
Mezei Gréta 2018 Halbritter András Voltage-controlled manipulation of the resistance state in single-molecule nanowires report
Nagy Dániel Bálint 2017 Somfai Ellák Nem gömbszerű részecskék reológiája report
Nagy Lajos 2016 Szieberth Máté Szubkritikusság mérésére és hasadóanyagok kimutatására szolgáló módszerek elméleti és kísérleti és vizsgálata report
Németh Gergely 2016 Kamarás Katalin Közeli terű infravörös spektroszkópia kétdimenziós rendszereken
Németh Károly 2017 Kugler Sándor Biológiailag inspirált fázisváltó anyagokon alapuló technológiák modellezése report
Nyári Bendegúz 2018 Szunyogh László Theoretical study of complex non-collinear magnetic structures report
Nyáry Anna 2018 Halbritter András Current induced resistive switching in single-atom metallic nanowires report
Nyitrai Gábor 2018 Varga Dezső Particle physics detector development and application for muography report
Okvátovity Zoltán 2018 Dóra Balázs Dynamical phenomena in quantum systems report
Orosz Gergely Imre 2018 Tóth Sándor Investigations of thermal hydraulics of ALLEGRO fuel assemblies report
Pántya Annamária 2017 Pázmándi Tamás Belső sugárterhelés meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése report
Pető János 2016 Tapasztó Levente Kvantumos jelenségek vizsgálata kétdimenziós kristályokban report
Preissinger, Katharina 2018 Kézsmárki István Tracing the formation of malaria pigment crystals in vitro by various physical methods report
Rudas Csilla 2017 Pázmándi Tamás A 3. szintű valószínűségi biztonsági elemzés módszerének megalapozása report
Sánta Botond 2016 Halbritter András Atomi méretű memóriák vizsgálata report
Soleimani Saeedeh 2018 Volk János Advanced III-nitride thin films for piezoelectric MEMS devices
Sulyok Ábel 2018 Barócsi Attila Investigation of laser ranging and direction finding based intelligent measurement and display systems report
Zábori Balázs 2015 Hirn Attila A sugárzási tér űrdozimetriai célú vizsgálata a magaslégkörben