Supervisors of running themes

Barócsi Attila
Name Starting year Title Report
Sulyok Ábel 2018 Investigation of laser ranging and direction finding based intelligent measurement and display systems report
Bencze Attila
Name Starting year Title Report
Buzás Attila 2017 L-H átmenetek vizsgálata fúziós plazmákban report
Bordács Sándor
Name Starting year Title Report
Farkas Dániel Gergely 2016 Multiferro- és metaanyagok kutatása fotonikai és optikai-bioszenzor alkalmazásokhoz report
Csonka Szabolcs
Name Starting year Title Report
Kovács-Krausz Zoltán 2016 Kétdimenziós heterostruktúrákból felépülő nanoáramkörök vizsgálata report
Elalaily Tosson 2017
Dóra Balázs
Name Starting year Title Report
Okvátovity Zoltán 2018 Dynamical phenomena in quantum systems report
Gali Ádám
Name Starting year Title Report
Csóré András 2016 Paramágneses ponthibák vizsgálata szilícium-karbidban atomi szintű számítógépes szimulációval report
Halbritter András
Name Starting year Title Report
Sánta Botond 2016 Atomi méretű memóriák vizsgálata report
Mezei Gréta 2018 Voltage-controlled manipulation of the resistance state in single-molecule nanowires report
Nyáry Anna 2018 Current induced resistive switching in single-atom metallic nanowires report
Hirn Attila
Name Starting year Title Report
Zábori Balázs 2015 A sugárzási tér űrdozimetriai célú vizsgálata a magaslégkörben
Erdős Boglárka 2018 Contaminations and selectivity of silicon detector charged particle detectors for space weather and space dosimetry measurements report
Kamarás Katalin
Name Starting year Title Report
Németh Gergely 2016 Közeli terű infravörös spektroszkópia kétdimenziós rendszereken
Kézsmárki István
Name Starting year Title Report
Preissinger, Katharina 2018 Tracing the formation of malaria pigment crystals in vitro by various physical methods report
Koppa Pál
Name Starting year Title Report
Boros Csanád Örs 2016 Mikro- és nanostruktúrák komplex fizikai tulajdonságainak modellezése és kísérleti vizsgálata report
Kormos Márton
Name Starting year Title Report
Hódsági Kristóf 2018 Non-equilibrium dynamics in low dimensional quantum systems report
Kugler Sándor
Name Starting year Title Report
Németh Károly 2017 Biológiailag inspirált fázisváltó anyagokon alapuló technológiák modellezése report
Panka István
Name Starting year Title Report
Batki Bálint 2016 Gyorsneutron-spektrummal rendelkező 4. generációs reaktorok dinamikai viselkedésének vizsgálata report
Pázmándi Tamás
Name Starting year Title Report
Jakab Dorottya 2017 A sugárvédelmi környezetellenőrzés során alkalmazott módszerek fejlesztése, telephelyi és országos rendszerek optimalizálása report
Pántya Annamária 2017 Belső sugárterhelés meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése report
Rudas Csilla 2017 A 3. szintű valószínűségi biztonsági elemzés módszerének megalapozása report
Pokol Gergő
Name Starting year Title Report
Asztalos Örs 2016 Fúziós berendezéseken végzett nyalábemissziós mérések tervezése és interpretációja szimulációk segítségével report
Simon Ferenc
Name Starting year Title Report
Csősz Gábor 2018 Spin- and charge-dynamics in complex materials report
Kollarics Sándor 2018 Magneto-optical spectroscopy on qubit candidate solid state systems report
Somfai Ellák
Name Starting year Title Report
Nagy Dániel Bálint 2017 Nem gömbszerű részecskék reológiája report
Szieberth Máté
Name Starting year Title Report
Nagy Lajos 2016 Szubkritikusság mérésére és hasadóanyagok kimutatására szolgáló módszerek elméleti és kísérleti és vizsgálata report
Böröczki Zoltán István 2017 DEMONSTRÁCIÓS ÉS KÍSÉRLETI ÓLOMHŰTÉSŰ GYORSREAKTOROK REAKTORFIZIKAI VIZSGÁLATA report
Szunyogh László
Name Starting year Title Report
Nyári Bendegúz 2018 Theoretical study of complex non-collinear magnetic structures report
Tapasztó Levente
Name Starting year Title Report
Pető János 2016 Kvantumos jelenségek vizsgálata kétdimenziós kristályokban report
Thúróczy György
Name Starting year Title Report
Gresits Iván György 2016 Szuperparamágneses vas oxid nanorészecskék (SPION) és mágneses folyadékok klinikai alkalmazása report
Török János
Name Starting year Title Report
Lévay Sára 2017 Önszerveződő folyamatok szemcsés anyagokban report
Tóth Sándor
Name Starting year Title Report
Orosz Gergely Imre 2018 Investigations of thermal hydraulics of ALLEGRO fuel assemblies report
Varga Dezső
Name Starting year Title Report
Nyitrai Gábor 2018 Particle physics detector development and application for muography report
Volk János
Name Starting year Title Report
Soleimani Saeedeh 2018 Advanced III-nitride thin films for piezoelectric MEMS devices
Wolf György
Name Starting year Title Report
Balassa Gábor 2017 Transzport modell fejlesztése relativisztikus nehézion reakciók vizsgálatára report
Zagyvai Péter
Name Starting year Title Report
Klausz Milán 2016 Spallációs neutronforrásból származó neutronnyaláb árnyékolásának sugárvédelmi tervezése