Felhívás doktori témák meghirdetésére (2020/21 tanév)

 

Kérjük, hogy a témakiírók PhD témajavaslataikat 2020 március 31-ig elektronikusan töltsék fel a kari adatbázisba. A témajavaslatokat kizárólag angol nyelven hirdetjük meg. A témák bevitele az itt ismertetett módon történik. A Doktori Iskola Tanácsa által jóváhagyott témák a doktori iskola honlapján és az ODT adatbázisban április elején válnak nyilvánossá.

 

A BME Doktori Szabályzat előírja, hogy külső témavezető csak az lehet, aki teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó olyan intézményben, amely az Egyetemmel írásban rögzített együttműködési megállapodást kötött a doktori képzés célkitűzéseinek megvalósítására [DHSZ 10. § (4) pont]. Külső témavezető mellé a Doktori Iskola Tanácsa konzulenst jelöl ki, aki az Egyetem részéről segíti a témavezető munkáját, és figyelemmel kíséri a hallgató szakmai haladását (de nem számít témavezetőnek).

 

A Fizikai Tudományok Doktori Iskolával együttműködési szerződést kötött intézmények:
  ATOMKI
  Energiatudományi Kutatóközpont
  Természettudományi Kutatóközpont
  Wigner Fizikai Kutatóközpont
  Országos Onkológiai Intézet
  Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
  Semmelweis Egyetem

 

A szerződések itt tekinthetők meg. Ha a témát javasló más külső intézményben dolgozik, mielőbb kezdeményezze a megállapodás megkötését.

 

A kiírás véglegesítésével a téma meghirdetője egyúttal nyilatkozik a kutatás feltételeinek biztosításáról, továbbá a munkahelyi vezetővel történt egyeztetésről. A téma meghirdetésének feltétele, hogy a témakiíró az ODT adatbázisba (www.doktori.hu)  felvételre kerüljön, vagy korábbi adatait 2020. március 15-ig frissítse. Ehhez technikai segítséget a vidamari@ttdh.bme.hu email címen lehet kérni.

 

A határidő után érkező javaslatok nem kerülnek meghirdetésre.