Futó témák témavezetői

Barócsi Attila
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Sulyok Ábel 2018 Investigation of laser ranging and direction finding based intelligent measurement and display systems beszámoló
Csősz Dániel 2020 Quantum optic and quantum biological investigations in low photon count environment based on photonic fibers and other hollow structures
Bordács Sándor
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Farkas Dániel Gergely 2016 Multiferro- és metaanyagok kutatása fotonikai és optikai-bioszenzor alkalmazásokhoz beszámoló
Csonka Szabolcs
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Elalaily Tosson 2017
Kürtössy Olivér Csaba 2020 Topologically protected states in nanowire circuits
Czifrus Szabolcs
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Ványi András Szabolcs 2020 Design of Validation Measurements for Reactor Transient Analysis with Multiphysics Codes
Dombi Péter
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Bánhegyi Balázs 2020 Nanooptical near-field probing with ultrafast photoelectrons
Dóra Balázs
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Okvátovity Zoltán 2018 Dynamical phenomena in quantum systems beszámoló
Erdei Gábor
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Holló Csaba Tamás 2020 Időben korrelált fotonpárok keltésére alkalmas kvantumfényforrások fejlesztése
Fülöp Gergő
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Kocsis Mátyás 2020 Investigation of nanostructures using high frequency techniques
Gali Ádám
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Csóré András 2016 Paramágneses ponthibák vizsgálata szilícium-karbidban atomi szintű számítógépes szimulációval beszámoló
Halbritter András
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Sánta Botond 2016 Atomi méretű memóriák vizsgálata beszámoló
Mezei Gréta 2018 Voltage-controlled manipulation of the resistance state in single-molecule nanowires beszámoló
Nyáry Anna 2018 Current induced resistive switching in single-atom metallic nanowires beszámoló
Molnár Dániel 2020 Investigation of tunable neuromorphic functionalities in memristive junctions
Török Tímea Nóra 2020 Development and investigation of ultra-small on-chip resistive switching memory devices
Kamarás Katalin
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Németh Gergely 2016 Közeli terű infravörös spektroszkópia kétdimenziós rendszereken
Kézsmárki István
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Preissinger, Katharina 2018 Tracing the formation of malaria pigment crystals in vitro by various physical methods beszámoló
Schilberth, Felix 2020 Experimental study of spin cycloids and magnetic skyrmions in multiferroics
Kocsis Lajos Gábor
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Zsebéné Zsuga Lilla 2020 Plasma turbulence in stellarator experiments
Koppa Pál
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Boros Csanád Örs 2016 Mikro- és nanostruktúrák komplex fizikai tulajdonságainak modellezése és kísérleti vizsgálata beszámoló
Kormos Márton
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Hódsági Kristóf 2018 Non-equilibrium dynamics in low dimensional quantum systems beszámoló
Grabarits András 2020 Quantum Statistics, Dynamics, and Dissipation
Kugler Sándor
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Németh Károly 2017 Biológiailag inspirált fázisváltó anyagokon alapuló technológiák modellezése beszámoló
Légrády Dávid
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Homolya István 2020 Highly Accelerated MRI Measurement Sequences and Image Reconstruction Techniques
Makk Péter
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Kedves Máté 2020 Investigation of 2D Hybrid Nanostructures
Szentpéteri Bálint 2020 Spintronics in low dimensional materials
Márkus Ferenc
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Szegleti András 2020 Ballisztikus termikus energiaterjedés nanotranszport folyamatokban
Pályi András
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Frank György 2020 Spin-orbit interaction, topology, and quantum information in solids
Pataki Dávid 2020 Topologikus kvantumszámítás
Panka István
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Batki Bálint 2016 Gyorsneutron-spektrummal rendelkező 4. generációs reaktorok dinamikai viselkedésének vizsgálata beszámoló
Pázmándi Tamás
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Jakab Dorottya 2017 A sugárvédelmi környezetellenőrzés során alkalmazott módszerek fejlesztése, telephelyi és országos rendszerek optimalizálása beszámoló
Pántya Annamária 2017 Belső sugárterhelés meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése beszámoló
Rudas Csilla 2017 A 3. szintű valószínűségi biztonsági elemzés módszerének megalapozása beszámoló
Penc Karlo
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Vörös Dániel 2020 Topology in quantum magnetism
Pokol Gergő
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Asztalos Örs 2016 Fúziós berendezéseken végzett nyalábemissziós mérések tervezése és interpretációja szimulációk segítségével beszámoló
Olasz Soma 2020 Simulation of runaway electron dynamics
Pozsgai Balázs
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Pristyák Levente 2020 Dynamics of Integrable 1D Systems
Simon Ferenc
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Csősz Gábor 2018 Spin- and charge-dynamics in complex materials beszámoló
Kollarics Sándor 2018 Magneto-optical spectroscopy on qubit candidate solid state systems beszámoló
Szieberth Máté
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Nagy Lajos 2016 Szubkritikusság mérésére és hasadóanyagok kimutatására szolgáló módszerek elméleti és kísérleti és vizsgálata beszámoló
Böröczki Zoltán István 2017 DEMONSTRÁCIÓS ÉS KÍSÉRLETI ÓLOMHŰTÉSŰ GYORSREAKTOROK REAKTORFIZIKAI VIZSGÁLATA beszámoló
Szunyogh László
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Nyári Bendegúz 2018 Theoretical study of complex non-collinear magnetic structures beszámoló
Tapasztó Levente
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Pető János 2016 Kvantumos jelenségek vizsgálata kétdimenziós kristályokban beszámoló
Thúróczy György
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Gresits Iván György 2016 Szuperparamágneses vas oxid nanorészecskék (SPION) és mágneses folyadékok klinikai alkalmazása beszámoló
Török János
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Lévay Sára 2017 Önszerveződő folyamatok szemcsés anyagokban beszámoló
Tóth Sándor
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Orosz Gergely Imre 2018 Investigations of thermal hydraulics of ALLEGRO fuel assemblies beszámoló
Varga Dezső
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Nyitrai Gábor 2018 Particle physics detector development and application for muography beszámoló
Wolf György
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Balassa Gábor 2017 Transzport modell fejlesztése relativisztikus nehézion reakciók vizsgálatára beszámoló
Zagyvai Péter
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Klausz Milán 2016 Full Simulation of Detector Performance of Neutron Instrumentation at ESS beszámoló