Supervisors of running themes

Barócsi Attila
Name Starting year Title Report
Sulyok Ábel 2018 Investigation of laser ranging and direction finding based intelligent measurement and display systems report
Csősz Dániel 2020 Quantum optic and quantum biological investigations in low photon count environment based on photonic fibers and other hollow structures
Bordács Sándor
Name Starting year Title Report
Farkas Dániel Gergely 2016 Multiferro- és metaanyagok kutatása fotonikai és optikai-bioszenzor alkalmazásokhoz report
Csonka Szabolcs
Name Starting year Title Report
Elalaily Tosson 2017
Kürtössy Olivér Csaba 2020 Topologically protected states in nanowire circuits
Czifrus Szabolcs
Name Starting year Title Report
Ványi András Szabolcs 2020 Design of Validation Measurements for Reactor Transient Analysis with Multiphysics Codes
Dombi Péter
Name Starting year Title Report
Bánhegyi Balázs 2020 Nanooptical near-field probing with ultrafast photoelectrons
Dóra Balázs
Name Starting year Title Report
Okvátovity Zoltán 2018 Dynamical phenomena in quantum systems report
Erdei Gábor
Name Starting year Title Report
Holló Csaba Tamás 2020 Időben korrelált fotonpárok keltésére alkalmas kvantumfényforrások fejlesztése
Fülöp Gergő
Name Starting year Title Report
Kocsis Mátyás 2020 Investigation of nanostructures using high frequency techniques
Gali Ádám
Name Starting year Title Report
Csóré András 2016 Paramágneses ponthibák vizsgálata szilícium-karbidban atomi szintű számítógépes szimulációval report
Halbritter András
Name Starting year Title Report
Sánta Botond 2016 Atomi méretű memóriák vizsgálata report
Mezei Gréta 2018 Voltage-controlled manipulation of the resistance state in single-molecule nanowires report
Nyáry Anna 2018 Current induced resistive switching in single-atom metallic nanowires report
Molnár Dániel 2020 Investigation of tunable neuromorphic functionalities in memristive junctions
Török Tímea Nóra 2020 Development and investigation of ultra-small on-chip resistive switching memory devices
Kamarás Katalin
Name Starting year Title Report
Németh Gergely 2016 Közeli terű infravörös spektroszkópia kétdimenziós rendszereken
Kézsmárki István
Name Starting year Title Report
Preissinger, Katharina 2018 Tracing the formation of malaria pigment crystals in vitro by various physical methods report
Schilberth, Felix 2020 Experimental study of spin cycloids and magnetic skyrmions in multiferroics
Kocsis Lajos Gábor
Name Starting year Title Report
Zsebéné Zsuga Lilla 2020 Plasma turbulence in stellarator experiments
Koppa Pál
Name Starting year Title Report
Boros Csanád Örs 2016 Mikro- és nanostruktúrák komplex fizikai tulajdonságainak modellezése és kísérleti vizsgálata report
Kormos Márton
Name Starting year Title Report
Hódsági Kristóf 2018 Non-equilibrium dynamics in low dimensional quantum systems report
Grabarits András 2020 Quantum Statistics, Dynamics, and Dissipation
Kugler Sándor
Name Starting year Title Report
Németh Károly 2017 Biológiailag inspirált fázisváltó anyagokon alapuló technológiák modellezése report
Légrády Dávid
Name Starting year Title Report
Homolya István 2020 Highly Accelerated MRI Measurement Sequences and Image Reconstruction Techniques
Makk Péter
Name Starting year Title Report
Kedves Máté 2020 Investigation of 2D Hybrid Nanostructures
Szentpéteri Bálint 2020 Spintronics in low dimensional materials
Márkus Ferenc
Name Starting year Title Report
Szegleti András 2020 Ballisztikus termikus energiaterjedés nanotranszport folyamatokban
Pályi András
Name Starting year Title Report
Frank György 2020 Spin-orbit interaction, topology, and quantum information in solids
Pataki Dávid 2020 Topologikus kvantumszámítás
Panka István
Name Starting year Title Report
Batki Bálint 2016 Gyorsneutron-spektrummal rendelkező 4. generációs reaktorok dinamikai viselkedésének vizsgálata report
Pázmándi Tamás
Name Starting year Title Report
Jakab Dorottya 2017 A sugárvédelmi környezetellenőrzés során alkalmazott módszerek fejlesztése, telephelyi és országos rendszerek optimalizálása report
Pántya Annamária 2017 Belső sugárterhelés meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése report
Rudas Csilla 2017 A 3. szintű valószínűségi biztonsági elemzés módszerének megalapozása report
Penc Karlo
Name Starting year Title Report
Vörös Dániel 2020 Topology in quantum magnetism
Pokol Gergő
Name Starting year Title Report
Asztalos Örs 2016 Fúziós berendezéseken végzett nyalábemissziós mérések tervezése és interpretációja szimulációk segítségével report
Olasz Soma 2020 Simulation of runaway electron dynamics
Pozsgai Balázs
Name Starting year Title Report
Pristyák Levente 2020 Dynamics of Integrable 1D Systems
Simon Ferenc
Name Starting year Title Report
Csősz Gábor 2018 Spin- and charge-dynamics in complex materials report
Kollarics Sándor 2018 Magneto-optical spectroscopy on qubit candidate solid state systems report
Szieberth Máté
Name Starting year Title Report
Nagy Lajos 2016 Szubkritikusság mérésére és hasadóanyagok kimutatására szolgáló módszerek elméleti és kísérleti és vizsgálata report
Böröczki Zoltán István 2017 DEMONSTRÁCIÓS ÉS KÍSÉRLETI ÓLOMHŰTÉSŰ GYORSREAKTOROK REAKTORFIZIKAI VIZSGÁLATA report
Szunyogh László
Name Starting year Title Report
Nyári Bendegúz 2018 Theoretical study of complex non-collinear magnetic structures report
Tapasztó Levente
Name Starting year Title Report
Pető János 2016 Kvantumos jelenségek vizsgálata kétdimenziós kristályokban report
Thúróczy György
Name Starting year Title Report
Gresits Iván György 2016 Szuperparamágneses vas oxid nanorészecskék (SPION) és mágneses folyadékok klinikai alkalmazása report
Török János
Name Starting year Title Report
Lévay Sára 2017 Önszerveződő folyamatok szemcsés anyagokban report
Tóth Sándor
Name Starting year Title Report
Orosz Gergely Imre 2018 Investigations of thermal hydraulics of ALLEGRO fuel assemblies report
Varga Dezső
Name Starting year Title Report
Nyitrai Gábor 2018 Particle physics detector development and application for muography report
Wolf György
Name Starting year Title Report
Balassa Gábor 2017 Transzport modell fejlesztése relativisztikus nehézion reakciók vizsgálatára report
Zagyvai Péter
Name Starting year Title Report
Klausz Milán 2016 Full Simulation of Detector Performance of Neutron Instrumentation at ESS report