Doktori értekezések benyújtásának módosított határideje - 2021

 

A HBDT ülésrendje a 2022/23 tanévben


Felhívás doktori témák meghirdetésére - Beküldési határidő: 2023. március 24.

Jelen felhívásban az alábbi témák meghirdetését várjuk:

 

  • 2023. szeptemberében induló PhD képzés;

 

A BME Természettudományi Karán, a Fizikai Tudományok Doktori Iskolában meghirdetendő PhD témák beküldését a kar honlapján keresztül lehet megtenni, az itt ismertetett módon. Kérjük, hogy a témajavaslatokat kizárólag angol nyelven töltsék fel a honlapra.

 

A BME Doktori Szabályzat előírja, hogy külső témavezető csak az lehet, aki teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó olyan intézményben, amely az Egyetemmel írásban rögzített együttműködési megállapodást kötött a doktori képzés célkitűzéseinek megvalósítására [DHSZ 10. § (4) pont]. Külső témavezető mellé a Doktori Iskola Tanácsa konzulenst jelöl ki, aki az Egyetem részéről segíti a témavezető munkáját, és figyelemmel kíséri a hallgató szakmai haladását (de nem számít témavezetőnek). Konzulensként csak a BME teljes állású alkalmazottja javasolható, aki aktívan részt vesz a doktori iskola működésében.

 

A Fizikai Tudományok Doktori Iskolával együttműködési szerződést kötött intézmények:
     MTA Természettudományi Kutatóközpont
     MTA Energiatudományi Kutatóközpont
     MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
     Országos Onkológiai Intézet
     Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
     Semmelweis Egyetem

 

A szerződések itt tekinthetők meg. Ha a témát javasló más külső intézményben dolgozik, mielőbb kezdeményezze a megállapodás megkötését.

Kérjük, hogy a témakiírók PhD témajavaslataikat 2023. március 24-ig elektronikusan töltsék fel a kari adatbázisba.

 

A kiírás véglegesítésével a téma meghirdetője egyúttal nyilatkozik a kutatás feltételeinek biztosításáról, továbbá a munkahelyi vezetővel történt egyeztetésről. A témák elfogadásáról a Doktori Iskola Tanácsa dönt, erről emailben értesítést küldünk. A téma meghirdetésének feltétele, hogy a témakiíró az ODT adatbázisba (www.doktori.hu)  felvételre kerüljön, vagy korábbi adatait 2023. március 24-ig frissítse. Ehhez technikai segítséget a vidamari@ttdh.bme.hu email címen lehet kérni.

A határidő után érkező javaslatok nem kerülnek meghirdetésre.

 


Az iskola vezetője: Dr. Takács Gábor, az MTA doktora.

 

A doktori iskola feladata a tudományos elitképzés, az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása az iskolában művelt tudományszakok területén. Az iskola működésének feltételeit a Fizikai Intézet és a Nukleáris Technikai Intézet tanszékei, az MTA-BME Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport, három MTA-BME Lendület Kutatócsoport, valamint az együttműködő kutatóintézetek és ipari kutatólaboratóriumok biztosítják.

A témavezetők többsége hazai vagy nemzetközi kutatási projektek irányítói vagy vezető kutatói. Ezekben a projektekben a szakterület releváns és élenjáró kutatásai folynak. A témavezető a projekt keretéből támogatja a hallgató nemzetközi kutatásokba történő bekapcsolását, és sok esetben kiegészítő anyagai támogatást is tud nyújtani. Az iskola nemzetközi beágyazottságát a fokozatot szerzett hallgatóink által elnyert külföldi posztdoktori állások magas száma is jelzi. A képzés presztízse és a hallgatók motiváltsága pedig abban is tükröződik, hogy az elmúlt öt évben a doktori értekezések 80%-a angol nyelven készült. 

A doktori iskola megalakulása óta több mint 200 doktori fokozatot bocsátott ki.