A doktori felvételi, a PhD szakmai nap, a komplex vizsga és a házivédések eljárásrendeje a fokozott járványügyi védekezés időszakában

Szigorlatok és PhD védések a fokozott járványügyi védekezés időszakában

Doktori értekezések benyújtásának módosított határideje - 2021

 

Ülésrend (HBDT)


Felhívás doktori képzésben való részvételre (2022. szeptemberi kezdéssel)

 

PhD témajavaslatok listája

 

A pályázati felhívásban meghirdetett doktori képzésre történő jelentkezés határideje 2022. május 31. (kedd)

 

A jelentkezéseket elektronikusan kell benyújtani a TTK honlapján keresztül. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók itt találhatók: http://www.ttk.bme.hu/PhD-jelentkezes

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Jelentkezési lap

 • Szakmai önéletrajz    

 • Hagyományos képzés esetén: egyetemi oklevél, valamint a leckekönyv másolata (amennyiben nem BME-s a jelentkező)  

 • Kétszintű képzés esetén: BSc és MSc oklevél, valamint az indexmásolat(ok) (amennyiben valamelyik oklevelet nem a BME-n szerezte a jelentkező). Záróvizsgával még nem rendelkező, utolsó éves hallgató sikeres felvételi vizsga esetén feltételes felvételt nyer  a záróvizsgát igazoló okmány bemutatásáig (ennek határideje a záróvizsga dátumát követő 15. nap).

 • Angol nyelvtudást igazoló bizonyítvány

 • Szakmai publikációk jegyzéke

 • Rövid kutatási terv

 • A diplomamunka rövid összefoglalója

 • A választott témakörben a szakterület két elismert képviselőjének írásos ajánlása (magyar, angol)

 • Nyilatkozat (adatkezelési)

 • Felvételi eljárási díj (8000,-Ft) befizetésének igazolása
  (Az eljárási díj átutalással fizethető be a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő közleménnyel: HN00103119/980000, PhD felvételi díj, a pályázó neve)

A felvételi meghallgatás időpontjai:  2022. június 10. (péntek) és június 13. (hétfő).

 

A jelentkezők a felvételiről email-ben kapnak értesítést. A felvételi bizottság a meghallgatáson mutatott felkészültséget, a korábbi tanulmányi eredményeket, a nyelvismeretet, valamint a korábbi szakmai-tudományos tevékenységet értékeli.

 

További információk: Vida Mária, TTK Dékáni Hivatal,  Email cím: vidamari@ttdh.bme.hu, Tel: 463 1919.

 


Az iskola vezetője: Dr. Takács Gábor, az MTA doktora.

 

A doktori iskola feladata a tudományos elitképzés, az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása az iskolában művelt tudományszakok területén. Az iskola működésének feltételeit a Fizikai Intézet és a Nukleáris Technikai Intézet tanszékei, az MTA-BME Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport, három MTA-BME Lendület Kutatócsoport, valamint az együttműködő kutatóintézetek és ipari kutatólaboratóriumok biztosítják.

A témavezetők többsége hazai vagy nemzetközi kutatási projektek irányítói vagy vezető kutatói. Ezekben a projektekben a szakterület releváns és élenjáró kutatásai folynak. A témavezető a projekt keretéből támogatja a hallgató nemzetközi kutatásokba történő bekapcsolását, és sok esetben kiegészítő anyagai támogatást is tud nyújtani. Az iskola nemzetközi beágyazottságát a fokozatot szerzett hallgatóink által elnyert külföldi posztdoktori állások magas száma is jelzi. A képzés presztízse és a hallgatók motiváltsága pedig abban is tükröződik, hogy az elmúlt öt évben a doktori értekezések 80%-a angol nyelven készült. 

A doktori iskola megalakulása óta több mint 200 doktori fokozatot bocsátott ki.

 Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NKDP) - 2021