Disszertációk

2017
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Gubicza Ágnes Resistive switching phenomena in Ag2S based nanojunctions disszertáció tézisfüzet
Ocsovainé Steinbach Cecília Nagyfelbontású PET detektormodulok optikai tulajdonságainak vizsgálata és optimalizálása disszertáció tézisfüzet
Vajna Szabolcs Charge and spin dynamics in low dimensional systems disszertáció tézisfüzet
2016
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Botka Bea Optical and Raman spectroscopy of carbon nanotube-based hybrid materials disszertáció tézisfüzet
Fülöp Gergő Cooper pair splitting in indium arsenide nanowires disszertáció tézisfüzet
Horváth Miklós Statistical and Thermodynamical Studies of the Strongly Interacting Matter disszertáció tézisfüzet
Kocsis Vilmos Magneto-optical and magnetoelectric effects in multiferroic materials disszertáció tézisfüzet
Rózsa Levente Finite-temperature magnetism of ultrathin films and nanoclusters disszertáció tézisfüzet
Sárosi Gábor Fermionic Entanglement Theory and the Black Hole/Qubit Correspondence disszertáció tézisfüzet
Wacha András Ferenc Nanostructure Research by Small-Angle X-Ray Scattering: From Instrument Design to New Insights in Materials Sciences disszertáció tézisfüzet
2015
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Deák András Finite-temperature magnetism from first principles disszertáció tézisfüzet
Kanasz-Nagy Márton Exotic quantum phases and interactions in cold atomic systems disszertáció tézisfüzet
Mati Péter Non-perturbative Methods in Quantum Field Theories disszertáció tézisfüzet
Rovni István DEVELOPMENT OF PASSIVE DIAGNOSTIC METHODS FOR THE MONITORING OF NEUTRON FIELD IN BREEDING BLANKETS OF A FUSION REACTOR disszertáció tézisfüzet
Sarkadi Tamás Új hullámfront-modulációs módszerek az optikai adattitkosításban disszertáció tézisfüzet
Tál Balázs Measurement of transient events in hot magnetized plasmas disszertáció tézisfüzet
Tamáska István ÚJSZERŰ, BIOLÓGIAI EREDETŰ FOTONIKUS KRISTÁLY TÍPUSÚ NANOARCHITEKTÚRÁK SZERKEZETI ÉS OPTIKAI JELLEMZÉSE ÉS BIOINSPIRÁLT MESTERSÉGES NANOARCHITEKTÚRÁK KIALAKÍTÁSA disszertáció tézisfüzet
Ujfalusi László Anderson transitions and multifractal finite-size scaling disszertáció tézisfüzet
2014
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Bácsi Ádám Theoretical study of gapless low-dimensional systems: graphene and the Luttinger model disszertáció tézisfüzet
Mihajlik Gábor Az akusztooptikai kölcsönhatás komplex, 3D modellje és kísérleti vizsgálata disszertáció tézisfüzet
2013
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Baji Zsófia Compound semiconductor layers for optoelectronic and photovoltaic purposes disszertáció tézisfüzet
Lajkó Miklós Fluctuating moments in one and two dimensional Mott insulators disszertáció tézisfüzet
Lenk Sándor Application and development of methods for recording fluorescence and reflection signals and images for plant physiology and quality disszertáció tézisfüzet
Szalay Szilárd Quantum entanglement in _x000C_finite-dimensional Hilbert spaces disszertáció tézisfüzet
Vörös Márton András Ab initio investigations on the electronic and optical properties of group IV semiconductor nanocrystals disszertáció tézisfüzet
2012
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Horváth Bertalan A nemegyensúlyi Anderson szennyező modell vizsgálata perturbatív térelméleti módszerekkel disszertáció tézisfüzet
Makk Péter Investigation of atomic and molecular nanojunctions beyond conductance histograms disszertáció tézisfüzet
Osváth Szabolcs NEHEZEN MÉRHETŐ RADIONUKLIDOK MEGHATÁROZÁSA ATOMERŐMŰVI HULLADÉKOKBAN disszertáció tézisfüzet
Pálmai Tamás METHODS IN QUANTUM MECHANICAL INVERSE SCATTERING THEORY AT FIXED ENERGY disszertáció tézisfüzet
Rácz Péter Femtoszekundumos felületi plazmonok által keltett elektronnyalábok vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Romhányi Judit EXOTIC ORDERING AND MULTIPOLE EXCITATIONS IN ANISOTROPIC SYSTEMS disszertáció tézisfüzet
Séfel Richárd HULLÁMFRONTOK SZÁMÍTÓGÉPES KEZELÉSÉN ALAPULÓ ÚJ MEGOLDÁSOK A KOHERENS OPTIKAI MÉRÉSTECHNIKÁBAN disszertáció tézisfüzet
Tapasztó Orsolya Szén nanoszerkezetekkel adalékolt szilícium-nitrid nanokompozitok disszertáció tézisfüzet
Tibély Gergely MESOSCOPIC STRUCTURE OF COMPLEX NETWORKS disszertáció tézisfüzet
Tóth Gyula PHASE-FIELD ANALYSIS OF NUCLEATION PHENOMENA disszertáció tézisfüzet
2011
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Antal Ágnes TWO DIMENSIONAL SPIN TRANSPORT AND MAGNETISM IN LAYERED ORGANIC CRYSTALS disszertáció tézisfüzet
Borbély Venczel Sűrű csíkrendszerek kezelésének lehetőségei a holografikus interferometriában disszertáció tézisfüzet
Bordács Sándor Exotic magneto-optical effects in solids disszertáció tézisfüzet
Geresdi Attila LOCAL PROBING OF ELECTRONIC TRANSPORT WITH POINT CONTACT ANDREEV REFLECTION MEASUREMENTS disszertáció tézisfüzet
Göröcs Zoltán Sándor Optical Data Storage and Signal Processing Using Spatial Phase Modulation of Light disszertáció tézisfüzet
Kováts Antal Plazmaösszetétel vizsgálata CVD gyémántleválasztás közben disszertáció tézisfüzet
Markó Márton ATOMI FELBONTÁSÚ NEUTRON HOLOGRÁFIA disszertáció tézisfüzet
Pekker Áron Wide range optical studies on single walled carbon nanotubes disszertáció tézisfüzet
Reiss Tibor Coupled Neutronics – Thermal Hydraulics Analysis of SCWRs disszertáció tézisfüzet
Szilva Attila Theoretical study of magnetic impurities in low-dimensional systems disszertáció tézisfüzet
Vrana Péter Group representations in entanglement theory disszertáció tézisfüzet
2010
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Anda Gábor Atomnyaláb diagnosztika fejlesztése fúziós plazmafizikai mérésekhez disszertáció tézisfüzet
Beleznai Szabolcs Development of Mercury-free Dielectric Barrier Discharge Light Sources disszertáció tézisfüzet
Demkó László Korrelált d-elektronrendszerek mágneses fázisdiagramja disszertáció tézisfüzet
Horváth Enikő Fókuszált ionsugaras nanomegmunkálás disszertáció tézisfüzet
Kertész Krisztián Természetes eredetű fotonikus kristály-szerkezetek vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Kópházi József Sóolvadékos reaktorok dinamikai tulajdonságainak vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Lukács Rozália Photoinduced volume change in chalcogenide glasses disszertáció tézisfüzet
Nagy Dávid Collective effects of radiatively interacting ultracold atoms in an optical resonator disszertáció tézisfüzet
Panka István Reaktivitás üzemzavarok és ATWS események bizonytalansági elemzései disszertáció tézisfüzet
Pokol Gergő Fúziós berendezésekben fellépő tranziens hullámjelenségek tanulmányozása statisztikus eljárásokkal és elméleti modellekkel disszertáció tézisfüzet
Pongrácz Anita SiC nanocrystals on Si disszertáció tézisfüzet
Pothoczki Szilvia Molekuláris folyadékok szerkezetének vizsgálata diffrakciós módszerekkel és számítógépes szimulációval disszertáció tézisfüzet
Roszol László Kémiai hullámok és sav-bázis diódák disszertáció tézisfüzet
Szepesi Tamás Deutériumjég pelletek és forró plazma kölcsönhatásának vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Tóth Sándor VVER-440 üzemanyag-kazettákban lejátszódó hűtőközeg-keveredés modellezése a CFX kód segítségével disszertáció tézisfüzet
Vámos Lénárd Simulation models for aerosol characterization by elastic light scattering with special emphasis on photon correlation experiments in the nano-particle size range disszertáció tézisfüzet
2009
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Basa Péter Semiconductor nanocrystals in dielectrics for memory purposes disszertáció tézisfüzet
Dario Quintavalle Transition from insulating to conducting states in fulleride compounds disszertáció tézisfüzet
Hirn Attila Űrdozimetriai rendszerek fejlesztése disszertáció tézisfüzet
Hornos Tamás Theoretical study of defects in silicon carbide and at the silicon dioxide interface disszertáció tézisfüzet
Mayer Gusztáv A Rács-Boltzmann módszer alkalmazása egy- és kétfázisú áramlási problémák modellezésére disszertáció tézisfüzet
Tóth Anna Numerical Renormalization Group Study of the Two-Channel Kondo Model disszertáció tézisfüzet
Tóth Bence From multi-agent modeling to microscopic market dynamics: A statistical physics approach disszertáció tézisfüzet
2008
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Eisler Zoltán Fluctuation Phenomena on the Stock Market disszertáció tézisfüzet
Nagy Norbert Periodikus nanostruktúrák nagy felületeken disszertáció tézisfüzet
Nagy Zsolt Fényszórási jelenségek modellezése és kísérleti vizsgálata optikai adattároló rendszerekben disszertáció tézisfüzet
Nyakas Péter Csaba Three-Dimensional Simulation of Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers disszertáció tézisfüzet
Oszetzky Dániel Kvantumoptikai módszerek alkalmazása a méréstechnikában disszertáció tézisfüzet
Rapp Ákos Quantum Phase Transitions in Correlated Systems disszertáció tézisfüzet
Varga Beáta Radioecological vulnerability assessment and guideline levels for terrestrial foodchain disszertáció tézisfüzet
2007
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Bencze Attila István Plazmafluktuációk és turbulens áramlások statisztikus vizsgálata fúziós plazmában disszertáció tézisfüzet
Csontos Miklós High pressure magnetotransport study of (III,Mn)V dilute magnetic semiconductors disszertáció tézisfüzet
Gillemot László Trading and Price Diffusion: Stock Market Modeling Using the Approach of Statistical Physics disszertáció tézisfüzet
Kály-Kullai Kristóf Hullámfrontok evolúciójának leírása numerikus és analitikus eszközökkel disszertáció tézisfüzet
Kováchné Csorbai Hajnalka MW-PECVD GYÉMÁNTRÉTEG NUKLEÁCIÓJA ÉS NÖVEKEDÉSE KÜLÖNBÖZŐ HORDOZÓKON disszertáció tézisfüzet
Temleitner László SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL disszertáció tézisfüzet
Ujhelyi Ferenc Experimental investigation of polarization holographic data storage system disszertáció tézisfüzet
Ványolos András Unconventional Condensates in Solid State Physics disszertáció tézisfüzet
Várallyay Zoltán Nonlinear wave propagation and ultrashort pulse compression in step-index and microstructured fibers disszertáció tézisfüzet
2006
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Csonka Szabolcs Electron transport in atomic and molecular junctions disszertáció tézisfüzet
Ember Péter Pál Decreasing Matrix Effect in PGAA disszertáció tézisfüzet
Kákay Attila Numerical investigations of micromagnetic structures disszertáció tézisfüzet
Khaled Sayed Mahmoud Numerical Modeling of Reactivity Excursion Accidents in Small Light Water Reactors disszertáció tézisfüzet
Lukács István Endre Makyoh-topográfia tükörjellegű felületek vizsgálatára disszertáció tézisfüzet
Matus Péter Influence of Local C_6_0 Orientation on Electronic Properties of A_3C_6_0 Compounds disszertáció tézisfüzet
Osváth Zoltán SZÉN NANOCSÖVEK VIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA IONSUGARAS ÉS PÁSZTÁZÓSZONDÁS MÓDSZEREKKEL disszertáció tézisfüzet
Vida György Szekunder Elektron Emissziós Spektroszkópia alkalmazása felületi adszorpciós folyamatok tanulmányozására disszertáció tézisfüzet
2005
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Brolly Áron Részecskegyorsítón alapuló aktinida transzmutációs rendszerek reaktorfizikai vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Domján László Generation of Spatial Light Distributions disszertáció tézisfüzet
Kerkápoly Anikó Forró részecskék vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Makkai Zsolt III-nitrid vékonyrétegek és SiC nanoszemcsék elektronmikroszkópiája disszertáció tézisfüzet
Mandula Gábor A hullámkeverés térbeli és időbeli vizsgálatának új módszerei és alkalmazásai fotorefraktív kristályokban disszertáció tézisfüzet
Murányi Ferenc A MgB_2 szupravezető spindinamikájának vizsgálata mágneses rezonancia módszerrel disszertáció tézisfüzet
Nagy Szilvia Wavelet Based Density Operators, Electron Density and Energy Functionals disszertáció tézisfüzet
Reményi Judit Optoelektronikai eszközök és információ-technológiai alkalmazásaik disszertáció tézisfüzet
Rétfalvi Eszter Szerkezeti acélok sugárkárosodásának vizsgálata kisszögű neutronszórással disszertáció tézisfüzet
Schumayer Dániel Theoretical study of solitonic excitations in Bose-Einstein condensates disszertáció tézisfüzet
Szabó Gábor Structure of complex networks disszertáció tézisfüzet
Várhegyi Péter Új modellek és eszközök a holografikus adattároló rendszerek kutatásában disszertáció tézisfüzet
Veres Miklós Amorf szenek Raman szórása disszertáció tézisfüzet
Volk János Pórusos szilícium alapú optikai multirétegek disszertáció tézisfüzet
Zolnai Zsolt Irradiation-induced crystal defects in silicon carbide disszertáció tézisfüzet
2004
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Fürjes Péter Hőátvitel szilícium mikrogépészeti szerkezetekben disszertáció tézisfüzet
Gombkötő Balázs Összehasonlító elmozdulásmérés új lehetőségei a koherens optikai méréstechnikában disszertáció tézisfüzet
Jurek Zoltán Atomi felbontású leképezés nemperiodikus rendszerekben disszertáció tézisfüzet
Kabai Éva Hosszú felezési idejű radionuklidok viselkedésének tanulmányozása a talaj-növény rendszerben disszertáció tézisfüzet
Kerekes Árpád Holografikus memória rendszer tároló anyagának kísérleti vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Kiss Annamária Multipolar ordering in f-electron systems disszertáció tézisfüzet
Kovács Krisztina Éva Oxid félvezetők illetve szigetelő oxidok előállítása, felületanalitikai, szerkezeti és funkcionális vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Némethné Pethes Ildikó Disszipáció Bi2Sr2CaCu2O8 magashőmérsékletű szupravezetőben disszertáció tézisfüzet
Pázmándi Tamás Űrdozimetria háromtengelyű szilícium detektoros teleszkóp és a Pille hordozható TLD rendszer alkalmazásával disszertáció tézisfüzet
Ráczkevi Béla Nagy elmozdulások mérése holografikus interferometriával disszertáció tézisfüzet
Unger Tamás Characterization of static and dynamic structures in granular materials disszertáció tézisfüzet
2003
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Aradi Bálint Szilíciumkarbidbeli p-típusú adalékok hidrogén általi passzivációjának vizsgálata számítógépes modellezéssel disszertáció tézisfüzet
Bükki Tamás Belső konverziós és elektron-híd folyamatok intenzív lézerterekben disszertáció tézisfüzet
Halbritter András Investigation of atomic-sized conductors with the mechanically controllable break junction technique disszertáció tézisfüzet
Kézsmárki István Phase diagram of a correlated d-electron system: experimental study of BaVS3 disszertáció tézisfüzet
Kullmann László Pénzügyi folyamatok elemzése és modellezése statisztikus fizikai módszerekkel disszertáció tézisfüzet
Sajti Szilárd Mihály Azo-benzol tartalmú fotoanizotróp anyagok elméleti jellemzése, különös tekintettel a polarizációs holográfiára disszertáció tézisfüzet
2002
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Molnár Zoltán Kund Vezetési folyamatok vizsgálata fényemittáló pórusos szilícium szerkezetekben disszertáció tézisfüzet
Nagy Attila Optikai elven működő aeroszol részecskeszámlálók és alkalmazásuk disszertáció tézisfüzet
2000
Név Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Maák Pál Andor Akusztooptikai eszközök modellezése és alkalmazásuk vizsgálata disszertáció tézisfüzet