Testületek

A 2018. szeptember 12-i PhD tájékoztató pdf kivonata.

 

A doktori iskola szakmai programját a törzstagok alakították ki. Személyük garantálja a képzés színvonalát, a kutatási területek helyes kiválasztását, a nemzetközi tudományos szintet. A 9 törzstag közül 6 fő a BME egyetemi tanára. A törzstagok valamennyien az MTA doktorai, négyen akadémikusok.

 

A képzést felügyelő operatív testület a Doktori Iskola Tanácsa (DIT) amely dönt a doktori témák meghirdetéséről, a felvételiről, az oktatott tárgyakról és a munkatarvek/munkabeszámlók alapján nyomon követi a hallgatók teljesítményét.

 

A Fizikai Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (HBDT)dönt a PhD fokozatszerzési eljárás valamennyi kérdésében: az eljárás indításáról, a doktori szigorlat tárgyairól és a szigorlati bizottság összetételéről, a doktori értekezés bírálóiról, a bíráló bizottság elnökéről és tagjairól, végezetül pedig javaslatot tesz az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanácsnak a doktori fokozat odaítélésére (vagy a sikertelen eljárás lezárására). A fizika tudományágban ez a  testület folytatja le az egyetemi habilitációs eljárásokat is. Tagjai a tudományterület vezető kutatói közül kerülnek ki, a kutatóintézetek és a hasonló képzést nyújtó egyetemek bevonásával.

 

 

SZABÁLYZATOK

2016. szeptember 1. előtt
megkezdett doktori képzésekre
2016. szeptember 1. után
megkezdett doktori képzésekre
BME Doktori és Habilitációs Szabályzat BME Doktori és Habilitációs Szabályzat
Képzési terv Képzési terv
Működési szabályzat Működési szabályzat
Minőségbiztosítás Minőségbiztosítás
Szigorlati tárgyak Komplex vizsga
fokozatszerzési eljárás indítás publikációs követelményei egyéni felkészülő komplex vizsgára jelentkezése, jelentkezési lap
Habilitációs követelményrendszer
PhD fokozatszerzés publikációs követelményei
FORMANYOMTATVÁNYOK
     Félévi munkaterv/beszámoló
     Tézisfüzet szerkezete
     Társszerzői lemondó nyilatkozat
     PhD értekezés címoldala