Aktív hallgatók

Név Kezdés éve Témavezető Cím Beszámoló
Araczki Csaba 2016 Fábián Margit Reprocesszálási maradékot tartalmazó radioaktív hulladék kondicionálása vitrifikációval beszámoló
Asztalos Örs 2016 Pokol Gergő Fúziós berendezéseken végzett nyalábemissziós mérések tervezése és interpretációja szimulációk segítségével beszámoló
Balassa Gábor 2017 Wolf György Transzport modell fejlesztése relativisztikus nehézion reakciók vizsgálatára beszámoló
Batki Bálint 2016 Panka István Gyorsneutron-spektrummal rendelkező 4. generációs reaktorok dinamikai viselkedésének vizsgálata beszámoló
Böröczki Zoltán István 2017 Szieberth Máté DEMONSTRÁCIÓS ÉS KÍSÉRLETI ÓLOMHŰTÉSŰ GYORSREAKTOROK REAKTORFIZIKAI VIZSGÁLATA beszámoló
Boros Csanád Örs 2016 Koppa Pál Mikro- és nanostruktúrák komplex fizikai tulajdonságainak modellezése és kísérleti vizsgálata beszámoló
Buzás Attila 2017 Bencze Attila L-H átmenetek vizsgálata fúziós plazmákban beszámoló
Csóré András 2016 Gali Ádám Paramágneses ponthibák vizsgálata szilícium-karbidban atomi szintű számítógépes szimulációval beszámoló
Dian Eszter 2015 Zagyvai Péter Optimisation of signal-to-background ratio for neutron detectors beszámoló
Elalaily Tosson 2017 Csonka Szabolcs
Farkas Dániel Gergely 2016 Bordács Sándor Multiferro- és metaanyagok kutatása fotonikai és optikai-bioszenzor alkalmazásokhoz
Fülep Csilla 2015 Erdei Gábor Humán látásélesség elméleti és kísérleti vizsgálata beszámoló
Fülöp Bálint 2014 Csonka Szabolcs Nagy tisztaságú grafén nanoáramkörök beszámoló
Gresits Iván György 2016 Thúróczy György Szuperparamágneses vas oxid nanorészecskék (SPION) és mágneses folyadékok klinikai alkalmazása beszámoló
Gyüre-Garami Balázs 2015 Simon Ferenc Ac impedancia és optikailag detektált mágneses rezonancia spektroszkópia szénalapú nanoszerkezeteken beszámoló
Héricz Dalma 2014 Barócsi Attila Véletlenszerű és determinisztikus mikro- és nanostruktúrák fényszórásának alkalmazásorientált vizsgálata beszámoló
Horváth Dávid 2014 Takács Gábor Korrelációs függvények és nemegyensúlyi dinamika egydimenziós kvantum rendszerekben beszámoló
Jakab Dorottya 2017 Pázmándi Tamás A sugárvédelmi környezetellenőrzés során alkalmazott módszerek fejlesztése, telephelyi és országos rendszerek optimalizálása beszámoló
Király Balázs 2015 Szabó György Fázisátalakulások evolúciós potenciáljátékokban beszámoló
Klausz Milán 2016 Zagyvai Péter Spallációs neutronforrásból származó neutronnyaláb árnyékolásának sugárvédelmi tervezése
Kovács-Krausz Zoltán 2016 Csonka Szabolcs Kétdimenziós heterostruktúrákból felépülő nanoáramkörök vizsgálata beszámoló
Kun Péter 2015 Tapasztó Levente Újszerű két-dimenziós anyagok vizsgálata és nanoskálájú megmunkálása beszámoló
Lászlóffy András 2015 Szunyogh László Komplex mágneses struktúrák és véges hőmérsékletű mágnesség nanoszerkezetekben beszámoló
Lévay Sára 2017 Török János Önszerveződő folyamatok szemcsés anyagokban beszámoló
Lovas Lia Izabella 2014 Zaránd Gergely Korrelációk és dinamika kölcsönható ultrahideg atomi rendszerekben beszámoló
Márkus Bence Gábor 2015 Simon Ferenc Spin dinamikai jelenségek elméleti és kísérleti vizsgálata szénalapú nanoszerkezeteken beszámoló
Molnár Balázs 2015 Légrády Dávid Reaktorkinetikai és -dinamikai számítások GPU-alapú Monte Carlo módszerrel beszámoló
Nagy Dániel Bálint 2017 Somfai Ellák Nem gömbszerű részecskék reológiája beszámoló
Nagy Lajos 2016 Szieberth Máté Szubkritikusság mérésére és hasadóanyagok kimutatására szolgáló módszerek elméleti és kísérleti és vizsgálata beszámoló
Nagy Máté 2016 Vidnyánszky Zoltán Adatgyűjtési és rekonstrukciós eljárások fejlesztése 3T humán MRI szkenneren beszámoló
Nemes-Czopf Anna 2014 Erdei Gábor Intraokuláris lencsék modellezése és optimalizációja beszámoló
Németh Gergely 2016 Kamarás Katalin Közeli terű infravörös spektroszkópia kétdimenziós rendszereken
Németh Károly 2017 Kugler Sándor Biológiailag inspirált fázisváltó anyagokon alapuló technológiák modellezése beszámoló
Pálinkás András 2015 Osváth Zoltán Grafén/nanorészecske hibrid szerkezetek előállítása és tulajdonságainak vizsgálata beszámoló
Pántya Annamária 2017 Pázmándi Tamás Belső sugárterhelés meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése beszámoló
Pető János 2016 Tapasztó Levente Kvantumos jelenségek vizsgálata kétdimenziós kristályokban beszámoló
Rudas Csilla 2017 Pázmándi Tamás A 3. szintű valószínűségi biztonsági elemzés módszerének megalapozása beszámoló
Sánta Botond 2016 Halbritter András Atomi méretű memóriák vizsgálata beszámoló
Vécsi István Áron 2016 Házi Gábor A xenonlengések diagnosztikai vizsgálata és szabályozása beszámoló