Aktív hallgatók

Név Kezdés éve Témavezető Téma címe Beszámoló
Araczki Csaba 2016 Fábián Margit Reprocesszálási maradékot tartalmazó radioaktív hulladék kondicionálása vitrifikációval beszámoló
Asztalos Örs 2016 Pokol Gergő Fúziós berendezéseken végzett nyalábemissziós mérések tervezése és interpretációja szimulációk segítségével beszámoló
Babcsány Boglárka 2014 Fehér Sándor A neutrontranszport-egyenlet SP3 közelítésű, végeselemes megoldásán alapuló neutronfizikai számítási rendszer fejlesztése beszámoló
Balla Péter 2014 Penc Karlo Mágneses anyagok optikai tulajdonságai
Batki Bálint 2016 Panka István Gyorsneutron-spektrummal rendelkező 4. generációs reaktorok dinamikai viselkedésének vizsgálata beszámoló
Boros Csanád Örs 2016 Koppa Pál Mikro- és nanostruktúrák komplex fizikai tulajdonságainak modellezése és kísérleti vizsgálata beszámoló
Csóré András 2016 Gali Ádám Paramágneses ponthibák vizsgálata szilícium-karbidban atomi szintű számítógépes szimulációval beszámoló
Dian Eszter 2015 Zagyvai Péter Optimisation of signal-to-background ratio for neutron detectors beszámoló
Elek Richárd 2013 Sáfrány Géza Diagnosztikai és sugárterápiás berendezések sugártereinek dozimetriai vizsgálata
Farkas Dániel Gergely 2016 Bordács Sándor Multiferro- és metaanyagok kutatása fotonikai és optikai-bioszenzor alkalmazásokhoz
Fülep Csilla 2015 Erdei Gábor Humán látásélesség elméleti és kísérleti vizsgálata
Fülöp Bálint 2014 Csontos Miklós Nagy tisztaságú grafén nanoáramkörök
Gresits Iván György 2016 Thúróczy György Szuperparamágneses vas oxid nanorészecskék (SPION) és mágneses folyadékok klinikai alkalmazása
Gulácsi Balázs 2015 Topológia, kölcsönhatás, Dirac fermionok
Gyüre Balázs 2015 Simon Ferenc Ac impedancia és optikailag detektált mágneses rezonancia spektroszkópia szénalapú nanoszerkezeteken
Halász Máté Gergely 2014 Fehér Sándor Negyedik generációs reaktorokat tartalmazó atomerőmű-rendszerek üzemanyagciklusának összehasonlító vizsgálata
Héricz Dalma 2014 Barócsi Attila Véletlenszerű és determinisztikus mikro- és nanostruktúrák fényszórásának alkalmazásorientált vizsgálata beszámoló
Horváth Dávid 2014 Takács Gábor Korrelációs függvények és nemegyensúlyi dinamika egydimenziós kvantum rendszerekben beszámoló
Iván Dávid 2015 Bokor Mónika Magnetic field types, pulse combinations, and their solid-state NMR-spectrometric applications in living material science
Kettinger Ádám 2014 Légrády Dávid fMRI mérési szekvenciák optimalizálása humán szkenneren beszámoló
Király Balázs 2015 Szabó György Fázisátalakulások evolúciós potenciáljátékokban beszámoló
Király Márton 2014 Hózer Zoltán Atomerőművi fűtőelemek burkolatának jellemző tulajdonságai normál üzemi és üzemzavari körülmények között.
Klausz Milán 2016 Zagyvai Péter Spallációs neutronforrásból származó neutronnyaláb árnyékolásának sugárvédelmi tervezése
Kovács-Krausz Zoltán 2016 Csonka Szabolcs Kétdimenziós heterostruktúrákból felépülő nanoáramkörök vizsgálata beszámoló
Kun Péter 2015 Tapasztó Levente Újszerű két-dimenziós anyagok vizsgálata és nanoskálájú megmunkálása beszámoló
Lászlóffy András 2015 Szunyogh László Komplex mágneses struktúrák és véges hőmérsékletű mágnesség nanoszerkezetekben beszámoló
Lovas Lia Izabella 2014 Zaránd Gergely Korrelációk és dinamika kölcsönható ultrahideg atomi rendszerekben
Lucsányi Dávid 2016 Csörgő Tamás Gyémánt alapú időmérő detektorok fejlesztése és alkalmazásuk a CERN LHC TOTEM kísérletében beszámoló
Magyarkuti András 2013 Halbritter András Hibrid nanoszerkezetek vizsgálata precíziós nanopozícionáló rendszerrel létrehozott atomi méretű kontaktusok segítségével beszámoló
Márkus Bence Gábor 2015 Simon Ferenc Spin dinamikai jelenségek elméleti és kísérleti vizsgálata szénalapú nanoszerkezeteken beszámoló
Molnár Balázs 2015 Légrády Dávid Reaktorkinetikai és -dinamikai számítások GPU-alapú Monte Carlo módszerrel beszámoló
Nagy Károly 2014 Fehér Titusz Spintronikai anyagok elektronspin-rezonanciája beszámoló
Nagy Lajos 2016 Szieberth Máté Szubkritikusság mérésére és hasadóanyagok kimutatására szolgáló módszerek elméleti és kísérleti és vizsgálata
Nagy Máté 2016 Vidnyánszky Zoltán Adatgyűjtési és rekonstrukciós eljárások fejlesztése 3T humán MRI szkenneren beszámoló
Nemes-Czopf Anna 2014 Erdei Gábor Intraokuláris lencsék modellezése és optimalizációja beszámoló
Németh Gergely 2016 Kamarás Katalin Közeli terű infravörös spektroszkópia kétdimenziós rendszereken
Pálinkás András 2015 Osváth Zoltán Grafén/nanorészecske hibrid szerkezetek előállítása és tulajdonságainak vizsgálata beszámoló
Pető János 2016 Tapasztó Levente Kvantumos jelenségek vizsgálata kétdimenziós kristályokban beszámoló
Sánta Botond 2016 Halbritter András Atomi méretű memóriák vizsgálata beszámoló
Sárosiné Szemes Dorottya 2014 Vankó György Fénnyel aktivált funkcionális molekulák dinamikájának vizsgálata ultragyors spektroszkópiával beszámoló
Szolnoki Lénárd 2014 Simon Ferenc Spin dinamikai jelenségek elméleti és kísérleti vizsgálata szénalapú nanoszerkezeteken
Vécsi István Áron 2016 Házi Gábor A xenonlengések diagnosztikai vizsgálata és szabályozása beszámoló
Werner Miklós 2013 Zaránd Gergely Rendezetlen és korrelált kvantum rendszerek elméleti vizsgálata beszámoló
Zábori Balázs 2015 Hirn Attila A sugárzási tér űrdozimetriai célú vizsgálata a magaslégkörben