Fokozatot szerzett hallgatók

Név Év Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Anda Gábor 2010 Atomnyaláb diagnosztika fejlesztése fúziós plazmafizikai mérésekhez disszertáció tézisfüzet
Antal Ágnes 2011 TWO DIMENSIONAL SPIN TRANSPORT AND MAGNETISM IN LAYERED ORGANIC CRYSTALS disszertáció tézisfüzet
Aradi Bálint 2003 Szilíciumkarbidbeli p-típusú adalékok hidrogén általi passzivációjának vizsgálata számítógépes modellezéssel disszertáció tézisfüzet
Bácsi Ádám 2014 Theoretical study of gapless low-dimensional systems: graphene and the Luttinger model disszertáció tézisfüzet
Baji Zsófia 2013 Compound semiconductor layers for optoelectronic and photovoltaic purposes disszertáció tézisfüzet
Basa Péter 2009 Semiconductor nanocrystals in dielectrics for memory purposes disszertáció tézisfüzet
Beleznai Szabolcs 2010 Development of Mercury-free Dielectric Barrier Discharge Light Sources disszertáció tézisfüzet
Bencze Attila István 2007 Plazmafluktuációk és turbulens áramlások statisztikus vizsgálata fúziós plazmában disszertáció tézisfüzet
Borbély Venczel 2011 Sűrű csíkrendszerek kezelésének lehetőségei a holografikus interferometriában disszertáció tézisfüzet
Bordács Sándor 2011 Exotic magneto-optical effects in solids disszertáció tézisfüzet
Botka Bea 2016 Optical and Raman spectroscopy of carbon nanotube-based hybrid materials disszertáció tézisfüzet
Brolly Áron 2005 Részecskegyorsítón alapuló aktinida transzmutációs rendszerek reaktorfizikai vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Bükki Tamás 2003 Belső konverziós és elektron-híd folyamatok intenzív lézerterekben disszertáció tézisfüzet
Csonka Szabolcs 2006 Electron transport in atomic and molecular junctions disszertáció tézisfüzet
Csontos Miklós 2007 High pressure magnetotransport study of (III,Mn)V dilute magnetic semiconductors disszertáció tézisfüzet
Dario Quintavalle 2009 Transition from insulating to conducting states in fulleride compounds disszertáció tézisfüzet
Deák András 2015 Finite-temperature magnetism from first principles disszertáció tézisfüzet
Demkó László 2010 Korrelált d-elektronrendszerek mágneses fázisdiagramja disszertáció tézisfüzet
Domján László 2005 Generation of Spatial Light Distributions disszertáció tézisfüzet
Eisler Zoltán 2008 Fluctuation Phenomena on the Stock Market disszertáció tézisfüzet
Ember Péter Pál 2006 Decreasing Matrix Effect in PGAA disszertáció tézisfüzet
Fülöp Gergő 2016 Cooper pair splitting in indium arsenide nanowires disszertáció tézisfüzet
Fürjes Péter 2004 Hőátvitel szilícium mikrogépészeti szerkezetekben disszertáció tézisfüzet
Geresdi Attila 2011 LOCAL PROBING OF ELECTRONIC TRANSPORT WITH POINT CONTACT ANDREEV REFLECTION MEASUREMENTS disszertáció tézisfüzet
Gillemot László 2007 Trading and Price Diffusion: Stock Market Modeling Using the Approach of Statistical Physics disszertáció tézisfüzet
Gombkötő Balázs 2004 Összehasonlító elmozdulásmérés új lehetőségei a koherens optikai méréstechnikában disszertáció tézisfüzet
Göröcs Zoltán Sándor 2011 Optical Data Storage and Signal Processing Using Spatial Phase Modulation of Light disszertáció tézisfüzet
Gubicza Ágnes 2017 Resistive switching phenomena in Ag2S based nanojunctions disszertáció tézisfüzet
Halbritter András 2003 Investigation of atomic-sized conductors with the mechanically controllable break junction technique disszertáció tézisfüzet
Hirn Attila 2009 Űrdozimetriai rendszerek fejlesztése disszertáció tézisfüzet
Hornos Tamás 2009 Theoretical study of defects in silicon carbide and at the silicon dioxide interface disszertáció tézisfüzet
Horváth Bertalan 2012 A nemegyensúlyi Anderson szennyező modell vizsgálata perturbatív térelméleti módszerekkel disszertáció tézisfüzet
Horváth Enikő 2010 Fókuszált ionsugaras nanomegmunkálás disszertáció tézisfüzet
Horváth Miklós 2016 Statistical and Thermodynamical Studies of the Strongly Interacting Matter disszertáció tézisfüzet
Jurek Zoltán 2004 Atomi felbontású leképezés nemperiodikus rendszerekben disszertáció tézisfüzet
Kabai Éva 2004 Hosszú felezési idejű radionuklidok viselkedésének tanulmányozása a talaj-növény rendszerben disszertáció tézisfüzet
Kákay Attila 2006 Numerical investigations of micromagnetic structures disszertáció tézisfüzet
Kály-Kullai Kristóf 2007 Hullámfrontok evolúciójának leírása numerikus és analitikus eszközökkel disszertáció tézisfüzet
Kanasz-Nagy Márton 2015 Exotic quantum phases and interactions in cold atomic systems disszertáció tézisfüzet
Kerekes Árpád 2004 Holografikus memória rendszer tároló anyagának kísérleti vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Kerkápoly Anikó 2005 Forró részecskék vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Kertész Krisztián 2010 Természetes eredetű fotonikus kristály-szerkezetek vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Kézsmárki István 2003 Phase diagram of a correlated d-electron system: experimental study of BaVS3 disszertáció tézisfüzet
Khaled Sayed Mahmoud 2006 Numerical Modeling of Reactivity Excursion Accidents in Small Light Water Reactors disszertáció tézisfüzet
Kiss Annamária 2004 Multipolar ordering in f-electron systems disszertáció tézisfüzet
Kocsis Vilmos 2016 Magneto-optical and magnetoelectric effects in multiferroic materials disszertáció tézisfüzet
Kópházi József 2010 Sóolvadékos reaktorok dinamikai tulajdonságainak vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Kováchné Csorbai Hajnalka 2007 MW-PECVD GYÉMÁNTRÉTEG NUKLEÁCIÓJA ÉS NÖVEKEDÉSE KÜLÖNBÖZŐ HORDOZÓKON disszertáció tézisfüzet
Kovács Krisztina Éva 2004 Oxid félvezetők illetve szigetelő oxidok előállítása, felületanalitikai, szerkezeti és funkcionális vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Kováts Antal 2011 Plazmaösszetétel vizsgálata CVD gyémántleválasztás közben disszertáció tézisfüzet
Kullmann László 2003 Pénzügyi folyamatok elemzése és modellezése statisztikus fizikai módszerekkel disszertáció tézisfüzet
Lajkó Miklós 2013 Fluctuating moments in one and two dimensional Mott insulators disszertáció tézisfüzet
Lenk Sándor 2013 Application and development of methods for recording fluorescence and reflection signals and images for plant physiology and quality disszertáció tézisfüzet
Lukács István Endre 2006 Makyoh-topográfia tükörjellegű felületek vizsgálatára disszertáció tézisfüzet
Lukács Rozália 2010 Photoinduced volume change in chalcogenide glasses disszertáció tézisfüzet
Maák Pál Andor 2000 Akusztooptikai eszközök modellezése és alkalmazásuk vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Makk Péter 2012 Investigation of atomic and molecular nanojunctions beyond conductance histograms disszertáció tézisfüzet
Makkai Zsolt 2005 III-nitrid vékonyrétegek és SiC nanoszemcsék elektronmikroszkópiája disszertáció tézisfüzet
Mandula Gábor 2005 A hullámkeverés térbeli és időbeli vizsgálatának új módszerei és alkalmazásai fotorefraktív kristályokban disszertáció tézisfüzet
Markó Márton 2011 ATOMI FELBONTÁSÚ NEUTRON HOLOGRÁFIA disszertáció tézisfüzet
Mati Péter 2015 Non-perturbative Methods in Quantum Field Theories disszertáció tézisfüzet
Matus Péter 2006 Influence of Local C_6_0 Orientation on Electronic Properties of A_3C_6_0 Compounds disszertáció tézisfüzet
Mayer Gusztáv 2009 A Rács-Boltzmann módszer alkalmazása egy- és kétfázisú áramlási problémák modellezésére disszertáció tézisfüzet
Mihajlik Gábor 2014 Az akusztooptikai kölcsönhatás komplex, 3D modellje és kísérleti vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Molnár Zoltán Kund 2002 Vezetési folyamatok vizsgálata fényemittáló pórusos szilícium szerkezetekben disszertáció tézisfüzet
Murányi Ferenc 2005 A MgB_2 szupravezető spindinamikájának vizsgálata mágneses rezonancia módszerrel disszertáció tézisfüzet
Nagy Attila 2002 Optikai elven működő aeroszol részecskeszámlálók és alkalmazásuk disszertáció tézisfüzet
Nagy Dávid 2010 Collective effects of radiatively interacting ultracold atoms in an optical resonator disszertáció tézisfüzet
Nagy Norbert 2008 Periodikus nanostruktúrák nagy felületeken disszertáció tézisfüzet
Nagy Szilvia 2005 Wavelet Based Density Operators, Electron Density and Energy Functionals disszertáció tézisfüzet
Nagy Zsolt 2008 Fényszórási jelenségek modellezése és kísérleti vizsgálata optikai adattároló rendszerekben disszertáció tézisfüzet
Némethné Pethes Ildikó 2004 Disszipáció Bi2Sr2CaCu2O8 magashőmérsékletű szupravezetőben disszertáció tézisfüzet
Nyakas Péter Csaba 2008 Three-Dimensional Simulation of Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers disszertáció tézisfüzet
Ocsovainé Steinbach Cecília 2017 Nagyfelbontású PET detektormodulok optikai tulajdonságainak vizsgálata és optimalizálása disszertáció tézisfüzet
Osváth Szabolcs 2012 NEHEZEN MÉRHETŐ RADIONUKLIDOK MEGHATÁROZÁSA ATOMERŐMŰVI HULLADÉKOKBAN disszertáció tézisfüzet
Osváth Zoltán 2006 SZÉN NANOCSÖVEK VIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA IONSUGARAS ÉS PÁSZTÁZÓSZONDÁS MÓDSZEREKKEL disszertáció tézisfüzet
Oszetzky Dániel 2008 Kvantumoptikai módszerek alkalmazása a méréstechnikában disszertáció tézisfüzet
Pálmai Tamás 2012 METHODS IN QUANTUM MECHANICAL INVERSE SCATTERING THEORY AT FIXED ENERGY disszertáció tézisfüzet
Panka István 2010 Reaktivitás üzemzavarok és ATWS események bizonytalansági elemzései disszertáció tézisfüzet
Pázmándi Tamás 2004 Űrdozimetria háromtengelyű szilícium detektoros teleszkóp és a Pille hordozható TLD rendszer alkalmazásával disszertáció tézisfüzet
Pekker Áron 2011 Wide range optical studies on single walled carbon nanotubes disszertáció tézisfüzet
Pokol Gergő 2010 Fúziós berendezésekben fellépő tranziens hullámjelenségek tanulmányozása statisztikus eljárásokkal és elméleti modellekkel disszertáció tézisfüzet
Pongrácz Anita 2010 SiC nanocrystals on Si disszertáció tézisfüzet
Pothoczki Szilvia 2010 Molekuláris folyadékok szerkezetének vizsgálata diffrakciós módszerekkel és számítógépes szimulációval disszertáció tézisfüzet
Rácz Péter 2012 Femtoszekundumos felületi plazmonok által keltett elektronnyalábok vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Ráczkevi Béla 2004 Nagy elmozdulások mérése holografikus interferometriával disszertáció tézisfüzet
Rapp Ákos 2008 Quantum Phase Transitions in Correlated Systems disszertáció tézisfüzet
Reiss Tibor 2011 Coupled Neutronics – Thermal Hydraulics Analysis of SCWRs disszertáció tézisfüzet
Reményi Judit 2005 Optoelektronikai eszközök és információ-technológiai alkalmazásaik disszertáció tézisfüzet
Rétfalvi Eszter 2005 Szerkezeti acélok sugárkárosodásának vizsgálata kisszögű neutronszórással disszertáció tézisfüzet
Romhányi Judit 2012 EXOTIC ORDERING AND MULTIPOLE EXCITATIONS IN ANISOTROPIC SYSTEMS disszertáció tézisfüzet
Roszol László 2010 Kémiai hullámok és sav-bázis diódák disszertáció tézisfüzet
Rovni István 2015 DEVELOPMENT OF PASSIVE DIAGNOSTIC METHODS FOR THE MONITORING OF NEUTRON FIELD IN BREEDING BLANKETS OF A FUSION REACTOR disszertáció tézisfüzet
Rózsa Levente 2016 Finite-temperature magnetism of ultrathin films and nanoclusters disszertáció tézisfüzet
Sajti Szilárd Mihály 2003 Azo-benzol tartalmú fotoanizotróp anyagok elméleti jellemzése, különös tekintettel a polarizációs holográfiára disszertáció tézisfüzet
Sarkadi Tamás 2015 Új hullámfront-modulációs módszerek az optikai adattitkosításban disszertáció tézisfüzet
Sárosi Gábor 2016 Fermionic Entanglement Theory and the Black Hole/Qubit Correspondence disszertáció tézisfüzet
Schumayer Dániel 2005 Theoretical study of solitonic excitations in Bose-Einstein condensates disszertáció tézisfüzet
Séfel Richárd 2012 HULLÁMFRONTOK SZÁMÍTÓGÉPES KEZELÉSÉN ALAPULÓ ÚJ MEGOLDÁSOK A KOHERENS OPTIKAI MÉRÉSTECHNIKÁBAN disszertáció tézisfüzet
Szabó Gábor 2005 Structure of complex networks disszertáció tézisfüzet
Szalay Szilárd 2013 Quantum entanglement in _x000C_finite-dimensional Hilbert spaces disszertáció tézisfüzet
Szepesi Tamás 2010 Deutériumjég pelletek és forró plazma kölcsönhatásának vizsgálata disszertáció tézisfüzet
Szilva Attila 2011 Theoretical study of magnetic impurities in low-dimensional systems disszertáció tézisfüzet
Tál Balázs 2015 Measurement of transient events in hot magnetized plasmas disszertáció tézisfüzet
Tamáska István 2015 ÚJSZERŰ, BIOLÓGIAI EREDETŰ FOTONIKUS KRISTÁLY TÍPUSÚ NANOARCHITEKTÚRÁK SZERKEZETI ÉS OPTIKAI JELLEMZÉSE ÉS BIOINSPIRÁLT MESTERSÉGES NANOARCHITEKTÚRÁK KIALAKÍTÁSA disszertáció tézisfüzet
Tapasztó Orsolya 2012 Szén nanoszerkezetekkel adalékolt szilícium-nitrid nanokompozitok disszertáció tézisfüzet
Temleitner László 2007 SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL disszertáció tézisfüzet
Tibély Gergely 2012 MESOSCOPIC STRUCTURE OF COMPLEX NETWORKS disszertáció tézisfüzet
Tóth Anna 2009 Numerical Renormalization Group Study of the Two-Channel Kondo Model disszertáció tézisfüzet
Tóth Bence 2009 From multi-agent modeling to microscopic market dynamics: A statistical physics approach disszertáció tézisfüzet
Tóth Gyula 2012 PHASE-FIELD ANALYSIS OF NUCLEATION PHENOMENA disszertáció tézisfüzet
Tóth Sándor 2010 VVER-440 üzemanyag-kazettákban lejátszódó hűtőközeg-keveredés modellezése a CFX kód segítségével disszertáció tézisfüzet
Ujfalusi László 2015 Anderson transitions and multifractal finite-size scaling disszertáció tézisfüzet
Ujhelyi Ferenc 2007 Experimental investigation of polarization holographic data storage system disszertáció tézisfüzet
Unger Tamás 2004 Characterization of static and dynamic structures in granular materials disszertáció tézisfüzet
Vajna Szabolcs 2017 Charge and spin dynamics in low dimensional systems disszertáció tézisfüzet
Vámos Lénárd 2010 Simulation models for aerosol characterization by elastic light scattering with special emphasis on photon correlation experiments in the nano-particle size range disszertáció tézisfüzet
Ványolos András 2007 Unconventional Condensates in Solid State Physics disszertáció tézisfüzet
Várallyay Zoltán 2007 Nonlinear wave propagation and ultrashort pulse compression in step-index and microstructured fibers disszertáció tézisfüzet
Varga Beáta 2008 Radioecological vulnerability assessment and guideline levels for terrestrial foodchain disszertáció tézisfüzet
Várhegyi Péter 2005 Új modellek és eszközök a holografikus adattároló rendszerek kutatásában disszertáció tézisfüzet
Veres Miklós 2005 Amorf szenek Raman szórása disszertáció tézisfüzet
Vida György 2006 Szekunder Elektron Emissziós Spektroszkópia alkalmazása felületi adszorpciós folyamatok tanulmányozására disszertáció tézisfüzet
Volk János 2005 Pórusos szilícium alapú optikai multirétegek disszertáció tézisfüzet
Vörös Márton András 2013 Ab initio investigations on the electronic and optical properties of group IV semiconductor nanocrystals disszertáció tézisfüzet
Vrana Péter 2011 Group representations in entanglement theory disszertáció tézisfüzet
Wacha András Ferenc 2016 Nanostructure Research by Small-Angle X-Ray Scattering: From Instrument Design to New Insights in Materials Sciences disszertáció tézisfüzet
Zolnai Zsolt 2005 Irradiation-induced crystal defects in silicon carbide disszertáció tézisfüzet