Futó témák témavezetői

Név Kezdés éve Téma címe Beszámoló
Héricz Dalma 2014 Véletlenszerű és determinisztikus mikro- és nanostruktúrák fényszórásának alkalmazásorientált vizsgálata beszámoló
Kovács-Krausz Zoltán 2016 Kétdimenziós heterostruktúrákból felépülő nanoáramkörök vizsgálata beszámoló
Halász Máté Gergely 2014 Negyedik generációs reaktorokat tartalmazó atomerőmű-rendszerek üzemanyagciklusának összehasonlító vizsgálata
Babcsány Boglárka 2014 A neutrontranszport-egyenlet SP3 közelítésű, végeselemes megoldásán alapuló neutronfizikai számítási rendszer fejlesztése beszámoló
Csóré András 2016 Paramágneses ponthibák vizsgálata szilícium-karbidban atomi szintű számítógépes szimulációval beszámoló
Magyarkuti András 2013 Hibrid nanoszerkezetek vizsgálata precíziós nanopozícionáló rendszerrel létrehozott atomi méretű kontaktusok segítségével beszámoló
Sánta Botond 2016 Atomi méretű memóriák vizsgálata beszámoló
Vécsi István Áron 2016 A xenonlengések diagnosztikai vizsgálata és szabályozása beszámoló
Németh Gergely 2016 Közeli terű infravörös spektroszkópia kétdimenziós rendszereken
Boros Csanád Örs 2016 Mikro- és nanostruktúrák komplex fizikai tulajdonságainak modellezése és kísérleti vizsgálata beszámoló
Balla Péter 2014 Mágneses anyagok optikai tulajdonságai
Lászlóffy András 2015 Komplex mágneses struktúrák és véges hőmérsékletű mágnesség nanoszerkezetekben beszámoló
Dian Eszter 2015 Optimisation of signal-to-background ratio for neutron detectors beszámoló
Klausz Milán 2016 Spallációs neutronforrásból származó neutronnyaláb árnyékolásának sugárvédelmi tervezése
Werner Miklós 2013 Rendezetlen és korrelált kvantum rendszerek elméleti vizsgálata beszámoló
Lovas Lia Izabella 2014 Korrelációk és dinamika kölcsönható ultrahideg atomi rendszerekben
Iván Dávid 2015 Magnetic field types, pulse combinations, and their solid-state NMR-spectrometric applications in living material science
Farkas Dániel Gergely 2016 Multiferro- és metaanyagok kutatása fotonikai és optikai-bioszenzor alkalmazásokhoz
Fülöp Bálint 2014 Nagy tisztaságú grafén nanoáramkörök
Lucsányi Dávid 2016 Gyémánt alapú időmérő detektorok fejlesztése és alkalmazásuk a CERN LHC TOTEM kísérletében beszámoló
Gulácsi Balázs 2015 Topológia, kölcsönhatás, Dirac fermionok
Nemes-Czopf Anna 2014 Intraokuláris lencsék modellezése és optimalizációja beszámoló
Fülep Csilla 2015 Humán látásélesség elméleti és kísérleti vizsgálata
Araczki Csaba 2016 Reprocesszálási maradékot tartalmazó radioaktív hulladék kondicionálása vitrifikációval beszámoló
Nagy Károly 2014 Spintronikai anyagok elektronspin-rezonanciája beszámoló
Zábori Balázs 2015 A sugárzási tér űrdozimetriai célú vizsgálata a magaslégkörben
Király Márton 2014 Atomerőművi fűtőelemek burkolatának jellemző tulajdonságai normál üzemi és üzemzavari körülmények között.
Kettinger Ádám 2014 fMRI mérési szekvenciák optimalizálása humán szkenneren beszámoló
Molnár Balázs 2015 Reaktorkinetikai és -dinamikai számítások GPU-alapú Monte Carlo módszerrel beszámoló
Pálinkás András 2015 Grafén/nanorészecske hibrid szerkezetek előállítása és tulajdonságainak vizsgálata beszámoló
Batki Bálint 2016 Gyorsneutron-spektrummal rendelkező 4. generációs reaktorok dinamikai viselkedésének vizsgálata beszámoló
Asztalos Örs 2016 Fúziós berendezéseken végzett nyalábemissziós mérések tervezése és interpretációja szimulációk segítségével beszámoló
Elek Richárd 2013 Diagnosztikai és sugárterápiás berendezések sugártereinek dozimetriai vizsgálata
Szolnoki Lénárd 2014 Spin dinamikai jelenségek elméleti és kísérleti vizsgálata szénalapú nanoszerkezeteken
Márkus Bence Gábor 2015 Spin dinamikai jelenségek elméleti és kísérleti vizsgálata szénalapú nanoszerkezeteken beszámoló
Gyüre Balázs 2015 Ac impedancia és optikailag detektált mágneses rezonancia spektroszkópia szénalapú nanoszerkezeteken
Király Balázs 2015 Fázisátalakulások evolúciós potenciáljátékokban beszámoló
Nagy Lajos 2016 Szubkritikusság mérésére és hasadóanyagok kimutatására szolgáló módszerek elméleti és kísérleti és vizsgálata
Horváth Dávid 2014 Korrelációs függvények és nemegyensúlyi dinamika egydimenziós kvantum rendszerekben beszámoló
Kun Péter 2015 Újszerű két-dimenziós anyagok vizsgálata és nanoskálájú megmunkálása beszámoló
Pető János 2016 Kvantumos jelenségek vizsgálata kétdimenziós kristályokban beszámoló
Gresits Iván György 2016 Szuperparamágneses vas oxid nanorészecskék (SPION) és mágneses folyadékok klinikai alkalmazása
Sárosiné Szemes Dorottya 2014 Fénnyel aktivált funkcionális molekulák dinamikájának vizsgálata ultragyors spektroszkópiával beszámoló
Nagy Máté 2016 Adatgyűjtési és rekonstrukciós eljárások fejlesztése 3T humán MRI szkenneren beszámoló