Futó témák témavezetői

Barócsi Attila
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Héricz Dalma 2014 Véletlenszerű és determinisztikus mikro- és nanostruktúrák fényszórásának alkalmazásorientált vizsgálata beszámoló
Bencze Attila
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Buzás Attila 2017 L-H átmenetek vizsgálata fúziós plazmákban beszámoló
Bordács Sándor
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Farkas Dániel Gergely 2016 Multiferro- és metaanyagok kutatása fotonikai és optikai-bioszenzor alkalmazásokhoz
Csonka Szabolcs
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Fülöp Bálint 2014 Nagy tisztaságú grafén nanoáramkörök beszámoló
Kovács-Krausz Zoltán 2016 Kétdimenziós heterostruktúrákból felépülő nanoáramkörök vizsgálata beszámoló
Elalaily Tosson 2017
Erdei Gábor
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Nemes-Czopf Anna 2014 Intraokuláris lencsék modellezése és optimalizációja beszámoló
Fülep Csilla 2015 Humán látásélesség elméleti és kísérleti vizsgálata beszámoló
Fábián Margit
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Araczki Csaba 2016 Reprocesszálási maradékot tartalmazó radioaktív hulladék kondicionálása vitrifikációval beszámoló
Gali Ádám
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Csóré András 2016 Paramágneses ponthibák vizsgálata szilícium-karbidban atomi szintű számítógépes szimulációval beszámoló
Halbritter András
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Sánta Botond 2016 Atomi méretű memóriák vizsgálata beszámoló
Házi Gábor
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Vécsi István Áron 2016 A xenonlengések diagnosztikai vizsgálata és szabályozása beszámoló
Kamarás Katalin
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Németh Gergely 2016 Közeli terű infravörös spektroszkópia kétdimenziós rendszereken
Koppa Pál
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Boros Csanád Örs 2016 Mikro- és nanostruktúrák komplex fizikai tulajdonságainak modellezése és kísérleti vizsgálata beszámoló
Kugler Sándor
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Németh Károly 2017 Biológiailag inspirált fázisváltó anyagokon alapuló technológiák modellezése beszámoló
Légrády Dávid
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Molnár Balázs 2015 Reaktorkinetikai és -dinamikai számítások GPU-alapú Monte Carlo módszerrel beszámoló
Osváth Zoltán
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Pálinkás András 2015 Grafén/nanorészecske hibrid szerkezetek előállítása és tulajdonságainak vizsgálata beszámoló
Panka István
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Batki Bálint 2016 Gyorsneutron-spektrummal rendelkező 4. generációs reaktorok dinamikai viselkedésének vizsgálata beszámoló
Pázmándi Tamás
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Jakab Dorottya 2017 A sugárvédelmi környezetellenőrzés során alkalmazott módszerek fejlesztése, telephelyi és országos rendszerek optimalizálása beszámoló
Pántya Annamária 2017 Belső sugárterhelés meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése beszámoló
Rudas Csilla 2017 A 3. szintű valószínűségi biztonsági elemzés módszerének megalapozása beszámoló
Pokol Gergő
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Asztalos Örs 2016 Fúziós berendezéseken végzett nyalábemissziós mérések tervezése és interpretációja szimulációk segítségével beszámoló
Simon Ferenc
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Gyüre-Garami Balázs 2015 Ac impedancia és optikailag detektált mágneses rezonancia spektroszkópia szénalapú nanoszerkezeteken beszámoló
Márkus Bence Gábor 2015 Spin dinamikai jelenségek elméleti és kísérleti vizsgálata szénalapú nanoszerkezeteken beszámoló
Somfai Ellák
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Nagy Dániel Bálint 2017 Nem gömbszerű részecskék reológiája beszámoló
Szabó György
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Király Balázs 2015 Fázisátalakulások evolúciós potenciáljátékokban beszámoló
Szieberth Máté
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Nagy Lajos 2016 Szubkritikusság mérésére és hasadóanyagok kimutatására szolgáló módszerek elméleti és kísérleti és vizsgálata beszámoló
Böröczki Zoltán István 2017 DEMONSTRÁCIÓS ÉS KÍSÉRLETI ÓLOMHŰTÉSŰ GYORSREAKTOROK REAKTORFIZIKAI VIZSGÁLATA beszámoló
Szunyogh László
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Lászlóffy András 2015 Komplex mágneses struktúrák és véges hőmérsékletű mágnesség nanoszerkezetekben beszámoló
Takács Gábor
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Horváth Dávid 2014 Korrelációs függvények és nemegyensúlyi dinamika egydimenziós kvantum rendszerekben beszámoló
Tapasztó Levente
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Kun Péter 2015 Újszerű két-dimenziós anyagok vizsgálata és nanoskálájú megmunkálása beszámoló
Pető János 2016 Kvantumos jelenségek vizsgálata kétdimenziós kristályokban beszámoló
Thúróczy György
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Gresits Iván György 2016 Szuperparamágneses vas oxid nanorészecskék (SPION) és mágneses folyadékok klinikai alkalmazása beszámoló
Török János
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Lévay Sára 2017 Önszerveződő folyamatok szemcsés anyagokban beszámoló
Vidnyánszky Zoltán
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Nagy Máté 2016 Adatgyűjtési és rekonstrukciós eljárások fejlesztése 3T humán MRI szkenneren beszámoló
Wolf György
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Balassa Gábor 2017 Transzport modell fejlesztése relativisztikus nehézion reakciók vizsgálatára beszámoló
Zagyvai Péter
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Dian Eszter 2015 Optimisation of signal-to-background ratio for neutron detectors beszámoló
Klausz Milán 2016 Spallációs neutronforrásból származó neutronnyaláb árnyékolásának sugárvédelmi tervezése
Zaránd Gergely
Név Kezdés éve Cím Beszámoló
Lovas Lia Izabella 2014 Korrelációk és dinamika kölcsönható ultrahideg atomi rendszerekben beszámoló