Fokozatot szerzett hallgatók

Név Évcsökkenő sorrend Cím Disszertáció Tézisfüzet Témavezető
Maák Pál Andor 2000 Akusztooptikai eszközök modellezése és alkalmazásuk vizsgálata disszertáció tézisfüzet Jakab László
Molnár Zoltán Kund 2002 Vezetési folyamatok vizsgálata fényemittáló pórusos szilícium szerkezetekben disszertáció tézisfüzet Gyulai József
Nagy Attila 2002 Optikai elven működő aeroszol részecskeszámlálók és alkalmazásuk disszertáció tézisfüzet Czitrovszky Aladár
Halbritter András 2003 Investigation of atomic-sized conductors with the mechanically controllable break junction technique disszertáció tézisfüzet Mihály György
Kullmann László 2003 Pénzügyi folyamatok elemzése és modellezése statisztikus fizikai módszerekkel disszertáció tézisfüzet Kertész János
Bükki Tamás 2003 Belső konverziós és elektron-híd folyamatok intenzív lézerterekben disszertáció tézisfüzet Kálmán Péter
Kézsmárki István 2003 Phase diagram of a correlated d-electron system: experimental study of BaVS3 disszertáció tézisfüzet Mihály György
Sajti Szilárd Mihály 2003 Azo-benzol tartalmú fotoanizotróp anyagok elméleti jellemzése, különös tekintettel a polarizációs holográfiára disszertáció tézisfüzet Lőrincz Emőke
Aradi Bálint 2003 Szilíciumkarbidbeli p-típusú adalékok hidrogén általi passzivációjának vizsgálata számítógépes modellezéssel disszertáció tézisfüzet Deák Péter
Kerekes Árpád 2004 Holografikus memória rendszer tároló anyagának kísérleti vizsgálata disszertáció tézisfüzet Lőrincz Emőke
Fürjes Péter 2004 Hőátvitel szilícium mikrogépészeti szerkezetekben disszertáció tézisfüzet Bársony István
Gombkötő Balázs 2004 Összehasonlító elmozdulásmérés új lehetőségei a koherens optikai méréstechnikában disszertáció tézisfüzet Füzessy Zoltán
Kovács Krisztina Éva 2004 Oxid félvezetők illetve szigetelő oxidok előállítása, felületanalitikai, szerkezeti és funkcionális vizsgálata disszertáció tézisfüzet Réti Ferenc
Unger Tamás 2004 Characterization of static and dynamic structures in granular materials disszertáció tézisfüzet Kertész János
Kiss Annamária 2004 Multipolar ordering in f-electron systems disszertáció tézisfüzet Fazekas Patrik
Jurek Zoltán 2004 Atomi felbontású leképezés nemperiodikus rendszerekben disszertáció tézisfüzet Faigel Gyula
Kabai Éva 2004 Hosszú felezési idejű radionuklidok viselkedésének tanulmányozása a talaj-növény rendszerben disszertáció tézisfüzet Zagyvai Péter
Némethné Pethes Ildikó 2004 Disszipáció Bi2Sr2CaCu2O8 magashőmérsékletű szupravezetőben disszertáció tézisfüzet Kriza György
Ráczkevi Béla 2004 Nagy elmozdulások mérése holografikus interferometriával disszertáció tézisfüzet Gyímesi Ferenc
Pázmándi Tamás 2004 Űrdozimetria háromtengelyű szilícium detektoros teleszkóp és a Pille hordozható TLD rendszer alkalmazásával disszertáció tézisfüzet Deme Sándor
Reményi Judit 2005 Optoelektronikai eszközök és információ-technológiai alkalmazásaik disszertáció tézisfüzet Lőrincz Emőke
Murányi Ferenc 2005 A MgB_2 szupravezető spindinamikájának vizsgálata mágneses rezonancia módszerrel disszertáció tézisfüzet Jánossy András
Rétfalvi Eszter 2005 Szerkezeti acélok sugárkárosodásának vizsgálata kisszögű neutronszórással disszertáció tézisfüzet Rosta László
Zolnai Zsolt 2005 Irradiation-induced crystal defects in silicon carbide disszertáció tézisfüzet Lohner Tivadar
Szabó Gábor 2005 Structure of complex networks disszertáció tézisfüzet Kertész János
Kerkápoly Anikó 2005 Forró részecskék vizsgálata disszertáció tézisfüzet Vajda Nóra
Volk János 2005 Pórusos szilícium alapú optikai multirétegek disszertáció tézisfüzet Bársony István
Várhegyi Péter 2005 Új modellek és eszközök a holografikus adattároló rendszerek kutatásában disszertáció tézisfüzet Koppa Pál
Mandula Gábor 2005 A hullámkeverés térbeli és időbeli vizsgálatának új módszerei és alkalmazásai fotorefraktív kristályokban disszertáció tézisfüzet Kovács László
Domján László 2005 Generation of Spatial Light Distributions disszertáció tézisfüzet Kocsányi László
Nagy Szilvia 2005 Wavelet Based Density Operators, Electron Density and Energy Functionals disszertáció tézisfüzet Pipek János
Veres Miklós 2005 Amorf szenek Raman szórása disszertáció tézisfüzet Koós Margit
Makkai Zsolt 2005 III-nitrid vékonyrétegek és SiC nanoszemcsék elektronmikroszkópiája disszertáció tézisfüzet Pécz Béla
Schumayer Dániel 2005 Theoretical study of solitonic excitations in Bose-Einstein condensates disszertáció tézisfüzet Apagyi Barnabás
Brolly Áron 2005 Részecskegyorsítón alapuló aktinida transzmutációs rendszerek reaktorfizikai vizsgálata disszertáció tézisfüzet Vértes Péter
Khaled Sayed Mahmoud 2006 Numerical Modeling of Reactivity Excursion Accidents in Small Light Water Reactors disszertáció tézisfüzet Szatmáry Zoltán
Kákay Attila 2006 Numerical investigations of micromagnetic structures disszertáció tézisfüzet Varga Lajos Károly
Osváth Zoltán 2006 SZÉN NANOCSÖVEK VIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA IONSUGARAS ÉS PÁSZTÁZÓSZONDÁS MÓDSZEREKKEL disszertáció tézisfüzet Bíró László Péter
Matus Péter 2006 Influence of Local C_6_0 Orientation on Electronic Properties of A_3C_6_0 Compounds disszertáció tézisfüzet Kriza György
Lukács István Endre 2006 Makyoh-topográfia tükörjellegű felületek vizsgálatára disszertáció tézisfüzet Riesz Ferenc
Ember Péter Pál 2006 Decreasing Matrix Effect in PGAA disszertáció tézisfüzet Belgya Tamás
Vida György 2006 Szekunder Elektron Emissziós Spektroszkópia alkalmazása felületi adszorpciós folyamatok tanulmányozására disszertáció tézisfüzet Kiss Gábor
Csonka Szabolcs 2006 Electron transport in atomic and molecular junctions disszertáció tézisfüzet Mihály György
Ujhelyi Ferenc 2007 Experimental investigation of polarization holographic data storage system disszertáció tézisfüzet Lőrincz Emőke
Csontos Miklós 2007 High pressure magnetotransport study of (III,Mn)V dilute magnetic semiconductors disszertáció tézisfüzet Mihály György
Bencze Attila István 2007 Plazmafluktuációk és turbulens áramlások statisztikus vizsgálata fúziós plazmában disszertáció tézisfüzet Zoletnik Sándor
Kováchné Csorbai Hajnalka 2007 MW-PECVD GYÉMÁNTRÉTEG NUKLEÁCIÓJA ÉS NÖVEKEDÉSE KÜLÖNBÖZŐ HORDOZÓKON disszertáció tézisfüzet Hárs György
Ványolos András 2007 Unconventional Condensates in Solid State Physics disszertáció tézisfüzet Virosztek Attila
Kály-Kullai Kristóf 2007 Hullámfrontok evolúciójának leírása numerikus és analitikus eszközökkel disszertáció tézisfüzet Nosztíczius Zoltán
Várallyay Zoltán 2007 Nonlinear wave propagation and ultrashort pulse compression in step-index and microstructured fibers disszertáció tézisfüzet Jakab László
Gillemot László 2007 Trading and Price Diffusion: Stock Market Modeling Using the Approach of Statistical Physics disszertáció tézisfüzet Kertész János
Temleitner László 2007 SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL disszertáció tézisfüzet Pusztai László
Nagy Zsolt 2008 Fényszórási jelenségek modellezése és kísérleti vizsgálata optikai adattároló rendszerekben disszertáció tézisfüzet Koppa Pál
Nagy Norbert 2008 Periodikus nanostruktúrák nagy felületeken disszertáció tézisfüzet Bársony István
Rapp Ákos 2008 Quantum Phase Transitions in Correlated Systems disszertáció tézisfüzet Zaránd Gergely
Oszetzky Dániel 2008 Kvantumoptikai módszerek alkalmazása a méréstechnikában disszertáció tézisfüzet Czitrovszky Aladár
Nyakas Péter Csaba 2008 Three-Dimensional Simulation of Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers disszertáció tézisfüzet Veszprémi Tamás
Varga Beáta 2008 Radioecological vulnerability assessment and guideline levels for terrestrial foodchain disszertáció tézisfüzet Zagyvai Péter
Eisler Zoltán 2008 Fluctuation Phenomena on the Stock Market disszertáció tézisfüzet Kertész János
Dario Quintavalle 2009 Transition from insulating to conducting states in fulleride compounds disszertáció tézisfüzet Jánossy András
Hirn Attila 2009 Űrdozimetriai rendszerek fejlesztése disszertáció tézisfüzet Pázmándi Tamás
Tóth Bence 2009 From multi-agent modeling to microscopic market dynamics: A statistical physics approach disszertáció tézisfüzet Kertész János
Mayer Gusztáv 2009 A Rács-Boltzmann módszer alkalmazása egy- és kétfázisú áramlási problémák modellezésére disszertáció tézisfüzet Házi Gábor
Hornos Tamás 2009 Theoretical study of defects in silicon carbide and at the silicon dioxide interface disszertáció tézisfüzet Gali Ádám
Basa Péter 2009 Semiconductor nanocrystals in dielectrics for memory purposes disszertáció tézisfüzet Horváth Zsolt József
Tóth Anna 2009 Numerical Renormalization Group Study of the Two-Channel Kondo Model disszertáció tézisfüzet Zaránd Gergely
Beleznai Szabolcs 2010 Development of Mercury-free Dielectric Barrier Discharge Light Sources disszertáció tézisfüzet Richter Péter
Anda Gábor 2010 Atomnyaláb diagnosztika fejlesztése fúziós plazmafizikai mérésekhez disszertáció tézisfüzet Zoletnik Sándor
Pokol Gergő 2010 Fúziós berendezésekben fellépő tranziens hullámjelenségek tanulmányozása statisztikus eljárásokkal és elméleti modellekkel disszertáció tézisfüzet Pór Gábor
Pongrácz Anita 2010 SiC nanocrystals on Si disszertáció tézisfüzet Battistig Gábor
Kópházi József 2010 Sóolvadékos reaktorok dinamikai tulajdonságainak vizsgálata disszertáció tézisfüzet Fehér Sándor
Vámos Lénárd 2010 Simulation models for aerosol characterization by elastic light scattering with special emphasis on photon correlation experiments in the nano-particle size range disszertáció tézisfüzet Jani Péter
Horváth Enikő 2010 Fókuszált ionsugaras nanomegmunkálás disszertáció tézisfüzet Tóth Attila Lajos
Panka István 2010 Reaktivitás üzemzavarok és ATWS események bizonytalansági elemzései disszertáció tézisfüzet Keresztúri András
Pothoczki Szilvia 2010 Molekuláris folyadékok szerkezetének vizsgálata diffrakciós módszerekkel és számítógépes szimulációval disszertáció tézisfüzet Pusztai László
Roszol László 2010 Kémiai hullámok és sav-bázis diódák disszertáció tézisfüzet Volford András
Tóth Sándor 2010 VVER-440 üzemanyag-kazettákban lejátszódó hűtőközeg-keveredés modellezése a CFX kód segítségével disszertáció tézisfüzet Aszódi Attila
Demkó László 2010 Korrelált d-elektronrendszerek mágneses fázisdiagramja disszertáció tézisfüzet Mihály György
Lukács Rozália 2010 Photoinduced volume change in chalcogenide glasses disszertáció tézisfüzet Kugler Sándor
Nagy Dávid 2010 Collective effects of radiatively interacting ultracold atoms in an optical resonator disszertáció tézisfüzet Domokos Péter
Szepesi Tamás 2010 Deutériumjég pelletek és forró plazma kölcsönhatásának vizsgálata disszertáció tézisfüzet Kocsis Lajos Gábor
Kertész Krisztián 2010 Természetes eredetű fotonikus kristály-szerkezetek vizsgálata disszertáció tézisfüzet Bíró László Péter
Reiss Tibor 2011 Coupled Neutronics – Thermal Hydraulics Analysis of SCWRs disszertáció tézisfüzet Fehér Sándor
Vrana Péter 2011 Group representations in entanglement theory disszertáció tézisfüzet Lévay Péter
Antal Ágnes 2011 TWO DIMENSIONAL SPIN TRANSPORT AND MAGNETISM IN LAYERED ORGANIC CRYSTALS disszertáció tézisfüzet Jánossy András
Szilva Attila 2011 Theoretical study of magnetic impurities in low-dimensional systems disszertáció tézisfüzet Szunyogh László
Pekker Áron 2011 Wide range optical studies on single walled carbon nanotubes disszertáció tézisfüzet Kamarás Katalin
Markó Márton 2011 ATOMI FELBONTÁSÚ NEUTRON HOLOGRÁFIA disszertáció tézisfüzet Cser László
Göröcs Zoltán Sándor 2011 Optical Data Storage and Signal Processing Using Spatial Phase Modulation of Light disszertáció tézisfüzet Maák Pál
Kováts Antal 2011 Plazmaösszetétel vizsgálata CVD gyémántleválasztás közben disszertáció tézisfüzet Deák Péter
Bordács Sándor 2011 Exotic magneto-optical effects in solids disszertáció tézisfüzet Kézsmárki István
Borbély Venczel 2011 Sűrű csíkrendszerek kezelésének lehetőségei a holografikus interferometriában disszertáció tézisfüzet Gyímesi Ferenc
Geresdi Attila 2011 LOCAL PROBING OF ELECTRONIC TRANSPORT WITH POINT CONTACT ANDREEV REFLECTION MEASUREMENTS disszertáció tézisfüzet Mihály György
Tibély Gergely 2012 MESOSCOPIC STRUCTURE OF COMPLEX NETWORKS disszertáció tézisfüzet Kertész János
Tóth Gyula 2012 PHASE-FIELD ANALYSIS OF NUCLEATION PHENOMENA disszertáció tézisfüzet Gránásy László
Séfel Richárd 2012 HULLÁMFRONTOK SZÁMÍTÓGÉPES KEZELÉSÉN ALAPULÓ ÚJ MEGOLDÁSOK A KOHERENS OPTIKAI MÉRÉSTECHNIKÁBAN disszertáció tézisfüzet Kornis János
Tapasztó Orsolya 2012 Szén nanoszerkezetekkel adalékolt szilícium-nitrid nanokompozitok disszertáció tézisfüzet Balázsi Csaba
Rácz Péter 2012 Femtoszekundumos felületi plazmonok által keltett elektronnyalábok vizsgálata disszertáció tézisfüzet Dombi Péter
Makk Péter 2012 Investigation of atomic and molecular nanojunctions beyond conductance histograms disszertáció tézisfüzet Halbritter András
Osváth Szabolcs 2012 NEHEZEN MÉRHETŐ RADIONUKLIDOK MEGHATÁROZÁSA ATOMERŐMŰVI HULLADÉKOKBAN disszertáció tézisfüzet Vajda Nóra
Pálmai Tamás 2012 METHODS IN QUANTUM MECHANICAL INVERSE SCATTERING THEORY AT FIXED ENERGY disszertáció tézisfüzet Apagyi Barnabás
Romhányi Judit 2012 EXOTIC ORDERING AND MULTIPOLE EXCITATIONS IN ANISOTROPIC SYSTEMS disszertáció tézisfüzet Penc Karlo
Horváth Bertalan 2012 A nemegyensúlyi Anderson szennyező modell vizsgálata perturbatív térelméleti módszerekkel disszertáció tézisfüzet Zaránd Gergely
Lajkó Miklós 2013 Fluctuating moments in one and two dimensional Mott insulators disszertáció tézisfüzet Penc Karlo
Vörös Márton András 2013 Ab initio investigations on the electronic and optical properties of group IV semiconductor nanocrystals disszertáció tézisfüzet Gali Ádám
Baji Zsófia 2013 Compound semiconductor layers for optoelectronic and photovoltaic purposes disszertáció tézisfüzet Molnár György
Szalay Szilárd 2013 Quantum entanglement in _x000C_finite-dimensional Hilbert spaces disszertáció tézisfüzet Lévay Péter
Lenk Sándor 2013 Application and development of methods for recording fluorescence and reflection signals and images for plant physiology and quality disszertáció tézisfüzet Kocsányi László
Mihajlik Gábor 2014 Az akusztooptikai kölcsönhatás komplex, 3D modellje és kísérleti vizsgálata disszertáció tézisfüzet Barócsi Attila
Bácsi Ádám 2014 Theoretical study of gapless low-dimensional systems: graphene and the Luttinger model disszertáció tézisfüzet Virosztek Attila
Deák András 2015 Finite-temperature magnetism from first principles disszertáció tézisfüzet Szunyogh László
Kanasz-Nagy Márton 2015 Exotic quantum phases and interactions in cold atomic systems disszertáció tézisfüzet Zaránd Gergely
Mati Péter 2015 Non-perturbative Methods in Quantum Field Theories disszertáció tézisfüzet Jakovác Antal
Ujfalusi László 2015 Anderson transitions and multifractal finite-size scaling disszertáció tézisfüzet Varga Imre
Sarkadi Tamás 2015 Új hullámfront-modulációs módszerek az optikai adattitkosításban disszertáció tézisfüzet Koppa Pál
Rovni István 2015 DEVELOPMENT OF PASSIVE DIAGNOSTIC METHODS FOR THE MONITORING OF NEUTRON FIELD IN BREEDING BLANKETS OF A FUSION REACTOR disszertáció tézisfüzet Fehér Sándor
Tamáska István 2015 ÚJSZERŰ, BIOLÓGIAI EREDETŰ FOTONIKUS KRISTÁLY TÍPUSÚ NANOARCHITEKTÚRÁK SZERKEZETI ÉS OPTIKAI JELLEMZÉSE ÉS BIOINSPIRÁLT MESTERSÉGES NANOARCHITEKTÚRÁK KIALAKÍTÁSA disszertáció tézisfüzet Bíró László Péter
Tál Balázs 2015 Measurement of transient events in hot magnetized plasmas disszertáció tézisfüzet Veres Gábor
Rózsa Levente 2016 Finite-temperature magnetism of ultrathin films and nanoclusters disszertáció tézisfüzet Udvardi László
Botka Bea 2016 Optical and Raman spectroscopy of carbon nanotube-based hybrid materials disszertáció tézisfüzet Kamarás Katalin
Fülöp Gergő 2016 Cooper pair splitting in indium arsenide nanowires disszertáció tézisfüzet Csonka Szabolcs
Kocsis Vilmos 2016 Magneto-optical and magnetoelectric effects in multiferroic materials disszertáció tézisfüzet Kézsmárki István
Sárosi Gábor 2016 Fermionic Entanglement Theory and the Black Hole/Qubit Correspondence disszertáció tézisfüzet Lévay Péter
Horváth Miklós 2016 Statistical and Thermodynamical Studies of the Strongly Interacting Matter disszertáció tézisfüzet Bíró Tamás Sándor
Wacha András Ferenc 2016 Nanostructure Research by Small-Angle X-Ray Scattering: From Instrument Design to New Insights in Materials Sciences disszertáció tézisfüzet Bóta Attila
Sepsi Örs 2017 Investigation of the optical properties of nanostructured interfaces disszertáció tézisfüzet Koppa Pál
Magda Gábor Zsolt 2017 Grafén nanoszerkezetek és más kétdimenziós anyagok kialakítása és vizsgálata pásztázószondás módszerekkel disszertáció tézisfüzet Tapasztó Levente
Balogh Zoltán 2017 Atomi kontaktusok kölcsönhatása szén-monoxid molekulákkal disszertáció tézisfüzet Halbritter András
Somogyi Bálint 2017 First principles study of silicon carbide nanocrystals disszertáció tézisfüzet Gali Ádám
Tóvári Endre 2017 Conducting channels and localization in graphene in a magnetic field disszertáció tézisfüzet Csonka Szabolcs
Balogh László 2017 First principles simulations of magnetic nanostructures disszertáció tézisfüzet Udvardi László
Szaller Dávid 2017 Optical study of spin excitations in multiferroic crystals disszertáció tézisfüzet Kézsmárki István
Szabó Zoltán 2017 Vékonyréteg és nanoszerkezetű cink-oxid tervezett szintézise és vizsgálata optoelektronikai eszközök számára disszertáció tézisfüzet Volk János
Vajna Szabolcs 2017 Charge and spin dynamics in low dimensional systems disszertáció tézisfüzet Dóra Balázs
Ocsovainé Steinbach Cecília 2017 Nagyfelbontású PET detektormodulok optikai tulajdonságainak vizsgálata és optimalizálása disszertáció tézisfüzet Lőrincz Emőke
Gubicza Ágnes 2017 Resistive switching phenomena in Ag2S based nanojunctions disszertáció tézisfüzet Mihály György
Gerényi Anita 2018 Méréstechnikai és módszertani fejlesztések a röntgenspektrometria analitikai alkalmazásaiban disszertáció tézisfüzet Szalóki Imre
Piszter Gábor 2018 Lepkék pikkelyeiben előforduló biológiai eredetű fotonikus nanoarchitektúrák vizsgálata és alkalmazása disszertáció tézisfüzet Bíró László Péter
Lampert Máté 2018 Characterizing edge-plasma turbulence on the KSTAR tokamak with beam emission spectroscopy disszertáció tézisfüzet Zoletnik Sándor
Szakál Alex 2018 Az atomi felbontású neutron holográfia alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata disszertáció tézisfüzet Cser László
Stippinger Marcell 2018 Computational study of collective breakdown phenomena disszertáció tézisfüzet Kertész János
Lovas Lia Izabella 2018 Correlations and dynamics in interacting cold atomic systems disszertáció tézisfüzet Zaránd Gergely
György Hunor Sándor 2018 Utilization of thorium in generation IV reactors disszertáció tézisfüzet Czifrus Szabolcs
Jahn Kornél 2018 The vector slepian theory of high numerical aperture focusing disszertáció tézisfüzet Bokor Nándor
Dian Eszter 2019 Optimisation of signal-to-background ratio for thermal neutron detectors disszertáció tézisfüzet Zagyvai Péter
Horváth Dávid 2019 Correlation functions and non-equilibrium dynamics in one dimensional quantum systems disszertáció tézisfüzet Takács Gábor
Kiss Attila 2019 Thermal hydraulic investigations of the coolant flow in Supercritical Water-cooled Reactor relevant geometries disszertáció tézisfüzet
Játékos Balázs 2019 Modelling of monolithic scintillator crystal- and silicon photomultiplier-based PET detector modules disszertáció tézisfüzet Erdei Gábor
Butykai Ádám 2019 Néel-type skyrmions in multiferroic lacunar spinels disszertáció tézisfüzet Kézsmárki István
Halász Máté Gergely 2019 Development of a fast burn-up method and investigation of transmutation in Generation IV fast reactors disszertáció tézisfüzet Szieberth Máté
Thiering Gergő 2019 Gyémántbeli ponthibák első elvű számolása disszertáció tézisfüzet Gali Ádám
Pósa László 2019 Resistive switching in ultrasmall nanogap devices disszertáció tézisfüzet Halbritter András