A doktori felvételi, a PhD szakmai nap, a komplex vizsga és a házivédések eljárásrendeje a fokozott járványügyi védekezés időszakában

 

Szigorlatok és PhD védések a fokozott járványügyi védekezés időszakában

Felhívás doktori képzésben való részvételre 2021. februári kezdéssel
 

PhD témajavaslatok listája

 

A pályázati felhívásban meghirdetett doktori képzésre történő jelentkezés határideje 2021. január 4. (hétfő)

 

A jelentkezéseket elektronikusan kell benyújtani a TTK honlapján keresztül. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók itt találhatók: http://www.ttk.bme.hu/PhD-jelentkezes

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Jelentkezési lap
 • Szakmai önéletrajz    
 • Hagyományos képzés esetén: egyetemi oklevél, valamint a leckekönyv másolata (amennyiben nem BME-s a jelentkező)  
 • Kétszintű képzés esetén: BSc és MSc oklevél, valamint az indexmásolat(ok) (amennyiben valamelyik oklevelet nem a BME-n szerezte a jelentkező). Záróvizsgával még nem rendelkező, utolsó éves hallgató sikeres felvételi vizsga esetén feltételes felvételt nyer  a záróvizsgát igazoló okmány bemutatásáig (ennek határideje a záróvizsga dátumát követő 15. nap).
 • Angol nyelvtudást igazoló bizonyítvány
 • Szakmai publikációk jegyzéke
 • Rövid kutatási terv
 • A diplomamunka rövid összefoglalója
 • A választott témakörben a szakterület két elismert képviselőjének írásos ajánlása (magyar, angol)
 • Nyilatkozat (adatkezelési)
 • Felvételi eljárási díj (8000,-Ft) befizetésének igazolása*

A felvételi meghallgatásokra várhatóan 2021. január második felében kerül sor. A jelentkezők a felvételiről email-ben kapnak értesítést. A felvételi bizottság a meghallgatáson mutatott felkészültséget, a korábbi tanulmányi eredményeket, a nyelvismeretet, valamint a korábbi szakmai-tudományos tevékenységet értékeli. További információk: Vida Mária, TTK Dékáni Hivatal,  Email cím: vidamari@ttdh.bme.hu, Tel: 463 1919.

 

*Az eljárási díj befizethető átutalással a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő közleménnyel: 14519-331, kód: 803, a pályázó neve

 

 

Felhívás doktori témák meghirdetésére - 2021. februári kezdéssel

 

A BME Természettudományi Karán, a Fizikai Tudományok Doktori Iskolában meghirdetendő PhD témák beküldését a kar honlapján keresztül lehet megtenni, az itt ismertetett módon. Kérjük, hogy a témajavaslatokat kizárólag angol nyelven töltsék fel a honlapra.

 

A BME Doktori Szabályzat előírja, hogy külső témavezető csak az lehet, aki teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó olyan intézményben, amely az Egyetemmel írásban rögzített együttműködési megállapodást kötött a doktori képzés célkitűzéseinek megvalósítására [DHSZ 10. § (4) pont]. Külső témavezető mellé a Doktori Iskola Tanácsa konzulenst jelöl ki, aki az Egyetem részéről segíti a témavezető munkáját, és figyelemmel kíséri a hallgató szakmai haladását (de nem számít témavezetőnek).

 

A Fizikai Tudományok Doktori Iskolával együttműködési szerződést kötött intézmények:
     MTA Természettudományi Kutatóközpont
     MTA Energiatudományi Kutatóközpont
     MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
     Országos Onkológiai Intézet
     Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
     Semmelweis Egyetem
 

A szerződések itt tekinthetők meg. Ha a témát javasló más külső intézményben dolgozik, mielőbb kezdeményezze a megállapodás megkötését.
 

Kérjük, hogy a témakiírók PhD témajavaslataikat 2020. november 16-ig elektronikusan töltsék fel a kari adatbázisba.
 

A kiírás véglegesítésével a téma meghirdetője egyúttal nyilatkozik a kutatás feltételeinek biztosításáról, továbbá a munkahelyi vezetővel történt egyeztetésről. A témák elfogadásáról a Doktori Iskola Tanácsa dönt, erről emailben értesítést küldünk. A téma meghirdetésének feltétele, hogy a témakiíró az ODT adatbázisba (www.doktori.hu)  felvételre kerüljön, vagy korábbi adatait 2020. november 16-ig frissítse. Ehhez technikai segítséget a vidamari@ttdh.bme.hu email címen lehet kérni.
 

A határidő után érkező javaslatok nem kerülnek meghirdetésre.