A doktori felvételi, a PhD szakmai nap, a komplex vizsga és a házivédések eljárásrendeje a fokozott járványügyi védekezés időszakában

Szigorlatok és PhD védések a fokozott járványügyi védekezés időszakában

Doktori értekezések benyújtásának módosított határideje - 2021

 

Ülésrend (HBDT)


Az iskola vezetője: Dr. Takács Gábor, az MTA doktora.

 

A doktori iskola feladata a tudományos elitképzés, az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása az iskolában művelt tudományszakok területén. Az iskola működésének feltételeit a Fizikai Intézet és a Nukleáris Technikai Intézet tanszékei, az MTA-BME Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport, három MTA-BME Lendület Kutatócsoport, valamint az együttműködő kutatóintézetek és ipari kutatólaboratóriumok biztosítják.

A témavezetők többsége hazai vagy nemzetközi kutatási projektek irányítói vagy vezető kutatói. Ezekben a projektekben a szakterület releváns és élenjáró kutatásai folynak. A témavezető a projekt keretéből támogatja a hallgató nemzetközi kutatásokba történő bekapcsolását, és sok esetben kiegészítő anyagai támogatást is tud nyújtani. Az iskola nemzetközi beágyazottságát a fokozatot szerzett hallgatóink által elnyert külföldi posztdoktori állások magas száma is jelzi. A képzés presztízse és a hallgatók motiváltsága pedig abban is tükröződik, hogy az elmúlt öt évben a doktori értekezések 80%-a angol nyelven készült. 

A doktori iskola megalakulása óta több mint 200 doktori fokozatot bocsátott ki.