Felhívás a 2024/2025 tanévben induló doktori képzésben való részvételre

PhD témajavaslatok listája

 

A pályázati felhívásban meghirdetett doktori képzésre történő jelentkezés határideje 2024. május 31.

 

A jelentkezéseket elektronikusan kell benyújtani a TTK honlapján keresztül. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók itt találhatók: http://www.ttk.bme.hu/PhD-jelentkezes

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Jelentkezési lap
 • Szakmai önéletrajz    
 • Hagyományos képzés esetén: egyetemi oklevél, valamint a leckekönyv másolata (amennyiben nem BME-s a jelentkező)  
 • Kétszintű képzés esetén: BSc és MSc oklevél, valamint az indexmásolat(ok) (amennyiben valamelyik oklevelet nem a BME-n szerezte a jelentkező). Záróvizsgával még nem rendelkező, utolsó éves hallgató sikeres felvételi vizsga esetén feltételes felvételt nyer  a záróvizsgát igazoló okmány bemutatásáig (ennek határideje a záróvizsga dátumát követő 15. nap).
 • Angol nyelvtudást igazoló bizonyítvány
 • Szakmai publikációk jegyzéke
 • Rövid kutatási terv
 • A diplomamunka rövid összefoglalója
 • A választott témakörben a szakterület két elismert képviselőjének írásos ajánlása (magyar, angol)
 • Nyilatkozat (adatkezelési)
 • Felvételi eljárási díj (8000,-Ft) befizetésének igazolása
  (Az eljárási díj átutalással fizethető be a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő közleménnyel: HN00103119/980000, PhD felvételi díj, a pályázó neve)

A felvételi meghallgatás: 2024. június közepe (online)

 

A jelentkezők a felvételiről email-ben kapnak értesítést. A felvételi bizottság a meghallgatáson mutatott felkészültséget, a korábbi tanulmányi eredményeket, a nyelvismeretet, valamint a korábbi szakmai-tudományos tevékenységet értékeli.

 

További információk: Vida Mária, TTK Dékáni Hivatal,  Email cím: vidamari@ttdh.bme.hu, Tel: 463 1919.