Képzés

A doktori iskola feladata a tudományos elitképzés, az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása az iskolában művelt tudományszakok területén.

 

Az iskola vezetője: Dr. Takács Gábor, az MTA doktora

 

A MAB testülete újabb 5 évre,  2026. március 26-ig meghosszabbította a doktori iskola akkreditációját (részletes értékelés a doktori iskoláról)

 

Az iskola működésének feltételeit a Fizikai Intézet és a Nukleáris Technikai Intézet tanszékei, az MTA-BME Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport, valamint az együttműködő kutatóintézetek és ipari kutatólaboratóriumok biztosítják.  A szilárdtestfizkai kísérleti kutatásokat Tokiói Egyetem mintaelőállítói és a Bázeli Egyetem nanotechnológiai eszköztára is segíti, a mindennapi kapcsolatot éppen a közös projekten kutató PhD hallgatóink gyakori látogatása tartja fenn.

 

A Fizikai Tudományok Doktori Iskolában az erős elméleti háttér mellett nemzetközi szintű laboratóriumi felszereltség biztosítja a szilárdtestfizikai, optikai és nukleáris technikai képzés színvonalát. A kutatási területek részletes ismertetését a Képzési Terv tartalmazza. Ebben aktuális kutatási területek szerepelnek, mint pl. nanofizika, spintronika, magneto-optika, felületfizika, lézerfizika, komplex hálózatok, orvosi fizika. Komoly hagyományokra támaszkodnak az alkalmazott optikai kutatások, és az országban egyedül itt folyik reaktorfizikai PhD képzés.

 

Az oktatásban – a tantermi előadásokon kívül – fontos szerepet töltenek be a rendszeres szakmai szemináriumok (egyetemi és kutatóintézeti), valamint a hazai és nemzetközi nyári iskolák. A korszerű kutatási feltételeket kizárólag a pályázati forrásokból végzett fejlesztések biztosítják. Az egyetemi kísérleti laboratóriumok közül kiemelendő az Atomfizika Tanszék felületfizikai és optikai laboratóriuma, valamint a Fizika Tanszék nanofizikai, molekuláris elektronikai, magneto-optikai, NMR és ESR laboratóriuma. Európai szinten unikális a Nukleáris Technikai Intézet oktatóreaktora.   

 

A doktori képzés színvonalát jelzik azok a posztdoktori ösztöndíjak és kutatási díjak is, amelyeket hallgatóink a fokozat megszerzése után nyertek el:

Elnyert pályázat/díj

 

témavezető

ERC Starting Grant

   

2011

Csonka Szabolcs

 

Mihály György

2011

Simon Ferenc

 

Jánossy András

2018 Geresdi Attila  

Mihály György

MTA Lendület csoport

   

2010

Gali Ádám

 

Deák Péter

2011

Zaránd Gergely

 

Zawadowski Alfréd

2014

Kézsmárki István

 

Mihály György

2015

Simon Ferenc

 

Jánossy András

2017

Csonka Szabolcs

 

Mihály György

2018 Dóra Balázs  

Virosztek Attila

2021

Makk Péter

 

Halbritter András

Marie Curie EU ösztöndíj

   

2001

Matus Péter

 

Kriza György

2003

Simon Ferenc

 

Jánossy András

2006

Csonka Szabolcs

 

Mihály György

2006

Hegedűs József

 

Kugler Sándor

2007

Csontos Miklós

 

Mihály György

2011

Kiss Annamária

 

Fazekas Patrik

2017

Tóvári Endre   Csonka Szabolcs

2018

Makk Péter   Halbritter András

MTA Talentum Díj

   

2003

Zaránd Gergely

 

Zawadowski Alfréd

2006

Simon Ferenc

 

Jánossy András

2008

Gali Ádám

 

Deák Péter

2011

Unger Tamás

 

Kertész János

2012

Csonka Szabolcs

 

Mihály György

Pro Scientia Aranyérem

   

2007

Geresdi Attila

 

Mihály György

Akadémiai Ifjúsági Díj

   

2001

Simon Ferenc

 

Jánossy András

2005

Borda László

 

Zawadowski Alfréd

2005

Csonka Szabolcs

 

Mihály György

2005

Halbritter András

 

Mihály György

2008

Lazarovits Bence

 

Szunyogh László

2009

Unger Tamás

 

Kertész János

2010

Kézsmárki István

 

Mihály György

2011

Pongrácz Anita

 

Battistig Gábor

2016 Pekker Áron  

Kamarás Katalin

2018 Bordács Sándor  

Kézsmárki István