Kutatási területek

SZILÁRDTESTFIZIKA
   Spin-dinamika
   Magnetooptikai spektroszkópia
   Nemkonvencionális sűrűséghullámok
   Topológikus szigetelők és grafén    
   Nemegyensúlyi dinamika
   Törtszámú kvantált Hall effektus
   Ab initio elektronszerkezet számítások    

NANOFIZIKA
   Nanomágnesség
   Atomi méretű nanoszerkezetek vizsgálata
   Kvantumelektronika
   Molekuláris kvantumrendszerek

KVANTUMRENDSZEREK FIZIKÁJA
   Kvantum-térelmélet
   Multifraktál állapotok rendezetlen rendszerekben
   Kvantum információelmélet
   Kvantumelektrodinamika alkalmazásai

STATISZTIKUS FIZIKA
   Szemcsés anyagok fizikája
   Komplex rendszerek modellezése
   Nagy adattömegek elemzése (big data)
   Kvantum statisztikus rendszerek

OPTIKA
   Komplex optikai rendszerek kutatása
   Lézerfizika
   Fotonikai eszközök
   Koherens optikai méréstechnika

ANYAGTUDOMÁNY
   Felületfizika és felületanalitika
   Anyagvizsgálatra alkalmas műszerek fejlesztése
   Számítógépes anyagtudomány

NUKLEÁRIS TECHNIKA
   Reaktorfizika
   Termohidraulika és kapcsolódó kutatások
   Nukleáris méréstechnika és radiokémia
   Fúziós plazmafizika és alkalmazásai

ORVOSI FIZIKA
   Orvosi képalkotás ionizáló sugárzással
   Orvosi képalkotás nem ionizáló sugárzással
   Sugárterápia
   Sugárvédelem és sugárbiológia az orvosi fizikában