Testületek

A doktori iskola szakmai programját a törzstagok alakították ki. Személyük garantálja a képzés színvonalát, a kutatási területek helyes kiválasztását, a nemzetközi tudományos szintet. A 10 törzstag közül 6 fő a BME egyetemi tanára. A törzstagok valamennyien az MTA doktorai, hárman akadémikusok.

 

A képzést felügyelő operatív testület a Doktori Iskola Tanácsa (DIT) amely dönt a doktori témák meghirdetéséről, a felvételiről, az oktatott tárgyakról és a munkatarvek/munkabeszámlók alapján nyomon követi a hallgatók teljesítményét.

 

A Fizikai Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (HBDT) dönt a PhD fokozatszerzési eljárás valamennyi kérdésében: az eljárás indításáról, a doktori szigorlat tárgyairól és a szigorlati bizottság összetételéről, a doktori értekezés bírálóiról, a bíráló bizottság elnökéről és tagjairól, végezetül pedig javaslatot tesz az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanácsnak a doktori fokozat odaítélésére (vagy a sikertelen eljárás lezárására). A fizika tudományágban ez a  testület folytatja le az egyetemi habilitációs eljárásokat is. Tagjai a tudományterület vezető kutatói közül kerülnek ki, a kutatóintézetek és a hasonló képzést nyújtó egyetemek bevonásával.

 

 

SZABÁLYZATOK

 

A doktori felvételi, a PhD szakmai nap, a komplex vizsga és a házivédések eljárásrendeje a fokozott járványügyi védekezés időszakában.

 

Szigorlatok és PhD védések a fokozott járványügyi védekezés időszakában.

2016. szeptember 1. után
megkezdett doktori képzésekre
  2016. szeptember 1. előtt
megkezdett doktori képzésekre
 
Habilitációs követelményrendszer
PhD fokozatszerzés publikációs és nyelvi követelményei (2023)
   

FORMANYOMTATVÁNYOK

 

Archívum