Komplex vizsga

a komplex vizsga szabályzata

komplex vizsga - 2021-2022/2. félév

 

A komplex vizsga tárgyai (pdf)

A tárgyak részletes tematikája elérhető a tématerület címére kattintva
A komplex vizsga a hallgató választása szerint folyhat magyarul vagy angolul.

 

FIZIKA

NUKLEÁRIS TECHNIKA

Szilárdtest-fizika

Fúziós plazmafizika

1.

Elektronok szilárdtestekben

1.

  Fúziós energiatermelés koncepciók

2.

Félvezetők

2.

  Mágneses összetartású fúziós technológia

3.

Mágnesség

3.

  Elméleti fúziós plazmafizika

4.

Szupravezetés

   

5.

Anyagvizsgálati módszerek

Orvosi fizika

   

4.

  Teleterápia – foton és elektron terápia

Optika

5.

  HDR és LDR brachyterápia

6.

Fénymodellek

6.

  Orvosi képalkotás ionizáló sugárzással

7.

Optikai és fotonikai eszközök

7.

  Orvosi képalkotás nem-ionizáló sugárzással

8.

Lézerfizika

   

9.

Optikai méréstechnika és spektroszkópia

Nukleáris méréstechnika és radioanalitika

10.

Optikai anyagok

8.

  Sugár- és részecskeforrások

   

9.

  Elektromágneses sugárzás és részecskék detektálása

Statisztikus fizika és termodinamika

10.

  Radioanalitikai módszerek

11.

Kvantum statisztikus fizika

 

12.

Nemegyensúlyi rendszerek és kaotikus dinamika

Sugárvédelem

13.

Komplex hálózatok és játékelmélet

11.

  Sugárvédelem és jogi szabályozása

14.

Számítógépes módszerek és fázisátalakulások

12.

  Szennyezés-terjedés és radioaktív hulladékok kezelése

 

 

 

 

   

Atomreaktorok fizikája

Kvantumelmélet

13.

  Magfizika

15.

Soktestfizika

14.

  Reaktorfizika

16.

Kvantumtérelmélet és részecskefizika

15.

  Termohidraulika

17.

Elektronrendszerek kvantumfizikája

16.

  Monte-Carlo részecske-transzport módszerek

18.

Kvantumoptika és kvantuminformatika

17.

  Atomreaktorok és üzemanyagciklus

19.

Mezoszkopikus és erősen korrelált  rendszerek

18.

  Atomreaktorok üzemtana

 

 

19.

  Atomreaktorok biztonsága